Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение

Ние разбираме, че защитата на личните Ви данни е важна за вас и че Ви е грижа за това как Вашата информация се използва и споделя онлайн. Ние уважаваме и ценим сигурността на личните данни на всеки, който посещава нашия уебсайт, поради което ще събираме и използваме информация само по начини, които са полезни за вас и са в съответствие с Вашите права и нашите задължения по закон.

Настоящата Политика за Поверителност урежда използването от наша страна на всички лични данни, събрани от нас от Вас във връзка с използването на нашия уебсайт. Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и се уверете, че я разбирате. Ще считаме, че сте приели настоящата Политика при първото използване на този уебсайт от Ваша страна. Ако не приемате и не сте съгласни с тази Политика за поверителност, трябва незабавно да спрете да използвате нашия уебсайт.

1. Дефиниции и тълкуване.

В тази Политика следните термини имат следните значения:

„Акаунт“ означава акаунт, необходим за достъп и/или използване на определени части от и функции на нашия уебсайт;

„Бисквитка“ означава малък текстов файл, съхранен на Вашия компютър или устройство от нашия уебсайт, когато посещавате определени части от нашия уебсайт и/или когато използвате определени функции на нашия уебсайт. Подробности за бисквитките, използвани от нашия уебсайт, са посочени в раздел 12 по-долу;

„Нашият уебсайт“ означава този уебсайт, www.wemeditate.com

„Закон за бисквитките на Обединеното кралство и ЕС“ означава съответните части от Регламентите за поверителност и електронни комуникации (Директива на ЕО) от 2003 г., изменени през 2004, 2011 и 2015 г.;

„Ние/Нас/Наши” означава Life Eternal Trust, регистрационен номер 292011, чийто регистриран и основен адрес е 14 ESSEX ROAD, ENFIELD, EN2 6TZ.

2. Информация за нас

Нашият уебсайт, wemeditate.co, е собственост и се управлява от Life Eternal Trust, благотворителна организация, регистрирана в Англия под номер 292011, чийто регистриран и основен адрес е 14 ESSEX ROAD, ENFIELD, EN2 6TZ.

3. Обхват – какво обхваща тази политика?

Тази Политика за поверителност урежда само използването на нашия уебсайт от Ваша страна. Той не се разпростира върху никакви други уебсайтове включително такива уебсайтове, към които има връзка от нашия уебсайт (независимо дали Ние предоставяме тези връзки или дали те се споделят от други потребители). Ние нямаме контрол върху това как Вашите данни се събират, съхраняват или използват от други уебсайтове и Ви съветваме да проверите политиките за поверителност на такива уебсайтове, преди да им предоставите свои данни.

4. Какви данни събираме?

Някои данни ще бъдат събрани автоматично от нашия уебсайт (за повече подробности, моля, вижте раздел 12 за нашата употреба на бисквитки), а други данни ще бъдат събрани само ако доброволно ни ги изпратите и ни дадете съгласието си да ги използваме за целите, посочени в раздел 5, например, когато регистрирате акаунт. В зависимост от това как използвате нашия уебсайт, ние може да събираме някои или всички от следните данни:

 • име;
 • информация за контакт като имейл адреси и телефонни номера;
 • демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси;
 • IP адрес (събира се автоматично);
 • тип и версия на уеб браузъра (събира се автоматично);
 • операционна система (събира се автоматично);
 • списък с URL адреси, започващи с препращащ уебсайт, Вашата активност на нашия уебсайт и уебсайтът, от който излизате (събира се автоматично);

5. Как използваме Вашите данни?

Всички лични данни се съхраняват сигурно в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR). За повече подробности относно сигурността вижте раздел 6 по-долу.

Ние използваме Вашите данни, за да Ви предоставим възможно най-добрите услуги. Това включва:

 • Персонализиране и адаптиране на Вашето изживяване на нашия уебсайт;
 • Предоставяне на нашите услуги за Вас;
 • Персонализиране и приспособяване на нашите услуги за Вас;
 • Отговаряне на съобщения от вас;
 • Предоставяне на имейл бюлетини, напомняния и курсове по медитация, за които сте се абонирали (можете да се отпишете или да се откажете по всяко време, като използвате препратка в долната част на всеки имейл);
 • Анализиране на използването на нашия уебсайт от Ваша страна и събиране на обратна връзка, за да ни позволи непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт и Вашето потребителско изживяване;

В някои случаи събирането на данни може да е законово или договорно изискване и Ние ще бъдем ограничени в продуктите и услугите, които можем да Ви предоставим без Вашето съгласие, за да можем да използваме такива данни.

С Ваше разрешение и/или когато е разрешено от закона, ние може също да използваме Вашите данни за маркетингови цели, което може да включва връзка с вас по имейл, телефон, поща или текстово съобщение с информация, новини и оферти за нашите услуги. Ние обаче няма да Ви изпращаме нежелан маркетинг или спам и ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че напълно защитаваме Вашите права и спазваме нашите задължения съгласно GDPR и регламентите за поверителност и електронни комуникации (Директива на ЕО) от 2003 г., с нейните изменения през 2004, 2011 и 2015 г.

Съгласно GDPR ние ще гарантираме, че Вашите лични данни се обработват законосъобразно, честно и прозрачно, без да се засягат по неблагоприятен начин Вашите права. Ние ще обработваме Вашите лични данни само ако е приложимо поне едно от следните основания :

 1. сте дали съгласие за обработка на Вашите лични данни за една или повече конкретни цели;
 2. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 3. обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени;
 4. обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора; и/или
 6. обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен когато тези интереси имат преимущество от основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

6. Как и къде съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да ги използваме, както е описано по-горе в раздел 5, и/или толкова дълго, колкото имаме Вашето разрешение да ги съхраняваме. Във всеки случай ще извършим годишен преглед – съгласно GDPR, за да установим дали трябва да запазим Вашите данни. Вашите данни ще бъдат изтрити, ако вече не са ни необходими.

Някои или всички Ваши данни може да се съхраняват или прехвърлят извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) (ЕИП се състои от всички държави-членки на ЕС, плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Счита се, че приемате и сте съгласни с това, като използвате нашия уебсайт и ни изпращате информация. Ако съхраняваме или прехвърляме лични данни извън ЕИП, ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се третират олкова безопасно и сигурно, колкото биха били в рамките на ЕИП и съгласно GDPR. Такива стъпки могат да включват, но не се ограничават до, използването на правно обвързващи договорни условия между нас и трети страни, които ангажираме, и използването на одобрените от ЕС примерни договорни споразумения.

Сигурността на личните Ви данни е от голямо значение за нас и за да защитим Вашите данни, сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и защита на данните, събрани чрез нашия уебсайт.

Независимо от мерките за сигурност, които предприемаме, важно е да запомните, че предаването на данни по интернет може да не е напълно сигурно и че Ви съветваме да вземете подходящи предпазни мерки, когато ни предавате данни чрез интернет.

7. Споделяме ли Вашите данни?

Възможно е да споделяме Вашите данни с трети лица.

Можем да сключваме договор с трети страни за доставка на продукти и услуги за вас от наше име. Те могат да включват обработка на плащания, доставка на стоки, средства за търсене, реклама и маркетинг. В някои случаи трети страни може да изискват достъп до някои или всички Ваши данни. Когато някои от Вашите данни са необходими за такава цел, ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни ще бъдат обработвани безопасно, сигурно и в съответствие с Вашите права, нашите задължения и задълженията на третата страна съгласно закона . В момента имаме договор с:

 • Google
 • Klaviyo
 • Vimeo
 • Twitch

Ние събираме статистически данни за използването на нашия уебсайт, включително данни за трафик, модели на използване, потребителски брой, продажби и друга информация. Всички такива данни ще бъдат анонимизирани и няма да включват никаква лична информация. Възможно е от време на време да споделяме такива данни с трети страни, като потенциални инвеститори, филиали, партньори и рекламодатели. Данните ще се споделят и използват само в съответствие със законоустановените правила.

При определени обстоятелства може да бъдем законово задължени да споделяме определени данни, съхранявани от Нас, които може да включват Вашата лична информация, например, когато участваме в съдебно производство, когато спазваме изискванията на законодателството, съдебно разпореждане или държавен орган. Ние не изискваме допълнително съгласие от вас, за да споделяме Вашите данни при такива обстоятелства и ще изпълним, както е необходимо, всяко правно обвързващо искане, отправено към нас.

8. Какво ще се случи, ако нашият бизнес смени собственика си?

Можем от време на време да разширяваме или намаляваме обхвата на нашия бизнес и това може да включва продажба и/или прехвърляне на контрол върху целия или част от нашия бизнес. Данните, предоставени от потребителите, могат да бъдат прехвърлени заедно с определена част от бизнеса, когато са от значение за която и да е част от нашия бизнес, прехвърлена по този начин, като на новия собственик или новата контролираща страна, съгласно условията на тази Политика за поверителност, ще бъде разрешено да използва прехвърлените данни за целите, за които първоначално са били събрани от нас.

В случай, че Вашите лични данни трябва да бъдат прехвърлени по такъв начин, Вие няма да бъдете потърсени предварително и информирани за промените.

9. Как можете да контролирате данните си?

Когато подадете информация чрез нашия уебсайт, може да Ви бъдат дадени опции да ограничите използването на Вашите данни от наша страна. Ние се стремим да Ви предоставим пълен контрол върху използването на Вашите данни от наша страна (включително възможността да се откажете от получаване на имейли от нас, което можете да направите, като се отпишете, като използвате препратките, предоставени в нашите е-мейли.

Можете също така да се регистрирате за една или повече от услугите за предпочитания, работещи в Обединеното кралство: Услугата за телефонни предпочитания („TPS“), Службата за корпоративни телефонни предпочитания („CTPS“) и Услугата за предпочитания за поща („ MPS“). Те могат да Ви помогнат да предотвратите получаването на нежелан маркетинг. Моля, имайте предвид обаче, че тези услуги няма да Ви попречат да получавате маркетингови съобщения, които сте се съгласили да получавате.

10. Вашето право да задържите информация и Вашето право да оттеглите информация, след като сте я предоставили.

Можете да получите достъп до определени области на нашия уебсайт, без да предоставяте никакви данни. Въпреки това, за да използвате всички функции, налични на нашия уебсайт, може да се наложи да изпратите или разрешите събирането на определени данни.

Можете да ограничите използването на бисквитки от Вашия интернет браузър. За повече информация вижте раздел 12.

Можете да оттеглите съгласието си да използваме Вашите лични данни, както е посочено в раздел 5, по всяко време, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздел 15, и ние ще изтрием данните Ви от нашите системи. Вие обаче потвърждавате, че това може да ограничи способността ни да Ви предоставим възможно най-добрите продукти и услуги.

11. Как можете да получите достъп до Вашите данни?

Имате законното право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани от Нас (където се съхраняват такива данни). Моля, свържете се с нас за повече подробности на [email protected] или като използвате данните за контакт по-долу в раздел 14.

12. Какви бисквитки използваме и за какво?

Нашият уебсайт може да поставя и осъществява достъп до определени бисквитки на първа страна на Вашия компютър или устройство. Бисквитките на първа страна са тези, които се поставят директно от нас и се използват само от нас. Ние използваме бисквитки, за да улесним и подобрим Вашето преживяване на нашия уебсайт и да предоставим и подобрим нашите продукти и услуги. За повече подробности, моля, вижте раздел 5 по-горе и раздел 12.6 по-долу. Ние внимателно избрахме тези бисквитки и предприехме стъпки, за да гарантираме, че Вашата поверителност е защитена и зачитана по всяко време.

Като използвате нашия уебсайт , вие може също да получите определени бисквитки на трети страни на Вашия компютър или устройство. Бисквитките на трети страни са тези, поставени от уебсайтове, услуги и/или страни, различни от нас. Ние използваме бисквитки на трети страни на нашия уебсайт за рекламни услуги и за подобряване на качеството на нашата услуга. За повече подробности, моля, вижте раздел 5 по-горе и раздел 12.6 по-долу. Тези бисквитки не са неразделна част от функционирането на нашия уебсайт.

Всички бисквитки, използвани от и на нашия уебсайт, се използват в съответствие с действащите нормативни актове относно бисквитките в Англия и в ЕС.

Преди бисквитките да бъдат поставени на Вашия компютър или устройство, съгласно раздел 12.5 и раздел 12.8, ще Ви бъде показана лента със съобщения, изискваща Вашето съгласие за задаване на тези бисквитки. Като давате съгласието си за поставянето на бисквитки, вие ни позволявате да Ви предоставим възможно най-доброто изживяване и услуга. Можете, ако желаете, да откажете съхраняването на бисквитки на Вашето устройство; възможно е поради това някои функции на нашия уебсайт може да не функционират напълно или по предназначение.

Функционирането на някои функции на нашия уебсайт зависи от бисквитките. Нормативните актове относно бисквитките на Обединеното кралство и ЕС считат тези бисквитки за „строго необходими“. Тези бисквитки са показани по-долу в раздел 12.6. Няма да се иска Вашето съгласие за поставяне на тези бисквитки. Все още можете да блокирате тези бисквитки, като промените настройките на Вашия интернет браузър, както е описано по-долу в раздел 12.10, но имайте предвид, че нашият уебсайт може да не работи по предназначение, ако го направите. Положихме големи грижи, за да гарантираме, че Вашата сигурност не е изложена на риск, като разрешите тяхното съхраняване на Вашето устройството.

Нашият уебсайт използва услуги за анализ, предоставени от Google Analytics и Hotjar. Анализът на уебсайта се отнася до набор от инструменти, използвани за събиране и анализиране на статистически данни за употребата, което ни позволява да разберем по-добре как хората използват нашия уебсайт. Това от своя страна ни позволява да подобрим нашия уебсайт и продуктите и услугите, предлагани чрез него. Не е необходимо да ни позволявате да използваме тези бисквитки, както е описано по-долу, но въпреки че използването им от наша страна не представлява риск за Вашата сигурност или безопасно използване на нашия уебсайт, то ни позволява непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт, като го правим по-добро и по-полезно изживяване за вас.

Услугите за анализ, използвани от нашия уебсайт, използват бисквитки за събиране на необходимата информация.

Можете да изберете да активирате или деактивирате бисквитките във Вашия интернет браузър. Повечето интернет браузъри също Ви позволяват да изберете дали искате да деактивирате всички бисквитки или само бисквитки на трети страни. По подразбиране повечето интернет браузъри приемат бисквитки, но това може да се промени. За повече подробности, моля, направете справка с менюто за помощ във Вашия интернет браузър или документацията, предоставена с Вашето устройство.

Можете да изберете да изтриете бисквитките по всяко време, но може да загубите всяка информация, която Ви позволява да осъществявате по-бърз и ефективен достъп до нашия уебсайт, включително, но не само, настройки за влизане и персонализиране.

Препоръчително е да поддържате Вашия интернет браузър и операционна система актуални и да се консултирате с помощта и насоките, предоставени от разработчика на Вашия интернет браузър и производителя на Вашия компютър или устройство, ако не сте сигурни относно коригирането на Вашите настройки за поверителност.

Нашият уебсайт включва социални добавки („плъгини“) на социалната мрежа Facebook, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“). Приставките са представени от логото на Facebook или текста „Социална добавка от Facebook“ или „Социална добавка на Facebook“. Можете да намерите подробно описание на плъгините на Facebook и как изглеждат на http://developers.facebook.com/plugins. В резултат на това, когато посетите страница от нашия уебсайт, която включва плъгин от този вид, Вашият браузър ще изгради директна връзка със сървъра на Facebook. Facebook изпраща съдържанието на плъгина към Вашия браузър и след това се включва в We Meditate. След като приставката бъде интегрирана, Facebook се уведомява, че Вашият браузър е осъществил достъп до страницата We Meditate във Facebook, дори ако не сте потребител на Facebook или ако не сте влезли във Вашия акаунт във Facebook. След това тези данни (включително Вашия IP адрес) се прехвърлят директно от Вашия браузър към сървър на Facebook в САЩ и впоследствие се съхраняват. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да разпредели Вашето посещение в We Meditate директно към Вашия акаунт във Facebook.

Всяко социално взаимодействие, като харесване на страницата или оставяне на коментар, или всяко взаимодействие с добавките, също се предава директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Информацията е видима за Вашите приятели във Facebook.

Facebook има правото да използва тази информация за маркетингови цели и използва тази информация, за да приспособи изгледа и съдържанието си към Вашите специфични изисквания. Facebook изгражда профили по отношение на употребата, интересите и взаимоотношенията, например за анализиране на използването на нашия уебсайт от Ваша страна и съответно показване на реклами, за уведомяване на други потребители на Facebook, за Вашето взаимодействие с нашия уебсайт и за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с използването на Facebook. За да попречите на Facebook да публикува данните чрез нашия уебсайт във Вашия акаунт във Facebook, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. За да научите повече информация относно процеса на събиране на данни във Facebook, Вашите права и настройките за поверителност, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook.

13. Обобщение на Вашите права съгласно GDPR.

Съгласно GDPR имате:

 • правото да поискате достъп до, изтриване или коригиране на Вашите лични данни, съхранявани от нас;
 • право на жалба до надзорен орган;
 • да бъдете информирани за това каква обработка на данните се извършва;
 • право на ограничаване на обработката на личните Ви данни;
 • правото на преносимост на данните;
 • правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни;
 • права по отношение на автоматизираното вземане на решения и профилиране (вижте раздел 14 по-долу).

За да упражните някое от горепосочените права или ако имате други въпроси относно нашия уебсайт или тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в раздел 15 по-долу.

14. Свържете се с нас.

Ако имате въпроси относно нашия уебсайт или тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл на [email protected], по телефона като се обадите на +442083632711 или като ни изпратите писмо по пощата на адрес: 14 ESSEX ROAD, ENFIELD, EN2 6TZ, UK. Моля, уверете се, че Вашето запитване е ясно изразено, особено ако е искане за информация относно данните, които съхраняваме за вас (съгласно раздел 11 по-горе).

15. Промени в нашата Политика за поверителност.

Можем да променим тази Политика за поверителност, както сметнем за необходимо от време на време или когато се изисква от закона. Всички промени ще бъдат незабавно публикувани на нашия уебсайт и ще се счита, че сте приели условията на Политиката за поверителност при първото използване от Ваша страна на нашия уебсайт след промените. Препоръчваме Ви да проверявате тази страница редовно, за да бъдете сте информирани относно всички промени в съдържанието на настоящата Политика.