Шри Матаджи

Основателката

Основателката на Сахаджа йога

Шри Матаджи Нирмала Деви открива уникален метод за медитация, който позволява постигане на вътрешна просветленост и разкрива истинския потенциал на човечеството. Шри Матаджи посвещава целия си живот в разработването и разпространяването на този метод. Днес хиляди хора по света практикуват Сахаджа йога.

Великят учител по Йога

Шри Матаджи посочва, че във всеки човек има една майчина духовна енергия, наречена Кундалини, чието пробуждане води до състояние на спонтанна медитация. За разлика от много древни учители, които са могли да споделят своя опит само с малцина, Шри Матаджи е в състояние да издигне Кундалини на хиляди хора, което преди е било смятано за непостижимо.
Възможността за пробуждането на тази вътрешна духовна енергия прави Сахаджа йога различна от други методи за медитация. Това е изключително живо преживяване, което ни позволява да достигнем състояние на пълен мир и удовлетворение, докосва самата същност на съществото ни и разкрива най-добрите ни качества.

Социална дейност

Живот, посветен на човечеството

Шри Матаджи не само открива и разпространява метода Сахаджа йога по целия свят, но и създава много неправителствени организации в различни области на обществения живот: от център за изоставени жени и сирачета, през международни училища с лесно усвоима и балансирана учебна програма, здравни центрове, ползващи методите на Сахаджа йога, до академии за класически изкуства. Списъкът с постиженията на Шри Матаджи е зашеметяващ по своето разнообразие.

Семейство

Живот сред велики хора

От самото си раждане Шри Матаджи е заобиколена от изключителни хора. Родителите ѝ са образовани, изявяват се и като политически активисти, които играят важна роля в освободителното движение на Индия. Те се борят за независимостта на родината си заедно с Махатма Ганди, който забелязва изключителния потенциал на младата Шри Матаджи и се консултира с нея по духовни въпроси.
През живота си Шри Матаджи често е в обкръжението на известни политически и обществени фигури. Съпругът ѝ, сър Чандрика Прасад Шривастава, започнал като млад служител в Индийската гражданска служба, се издига в йерархията, ставайки личен секретар на министър-председателя на Индия Лал Бахадур Шастри. По-късно е избран за генерален секретар на Международната морска организация към ОН в Лондон и служи на този пост четири последователни мандата. Неговото непреклонно посвещение в служба на обществото и изключителните му постижения му спечелват рицарско звание, дадено му от кралица Елизабет Втора. Той е първият индиец, получил такава чест след освобождението на Индия.

Ранни години

Шри Матаджи, чието име по рождение е Нирмала Салве, е родена на 21 март 1923 г., в Чиндвара, Индия. Семейството ѝ произлиза от кралската династия Шаливахана. Възпитана е като християнка, в резултат на решението на нейните предци да се откажат от хиндуизма поради жестокото отношение към овдовелите жени. Бащата на Шри Матаджи е адвокат и учен. Свободно владее 14 езика и е известен с превода на Корана на хинди. Майка ѝ е първата индийка, която получава академично признание в областта на математиката.

Родителите на Шри Матаджи активно участват в борбата за освобождението на Индия от британската окупация. И двамата са хвърляни няколко пъти в затвора заради това свое участие. Като дете Шри Матаджи често посещава ашрама на Махатма Ганди, където обсъжда с него средствата за постигане на социална и духовна свобода. През 1942 г., като тийнейджърка, Шри Матаджи е задържана и измъчвана от английските власти заради участието си в освободителното движение, но приема това за необходима саможертва – толкова силно е убеждението, че вътрешната свобода на хората може да настъпи само след освобождението на страната от чуждото управление.

Младата Шри Матаджи със своето семейство
Шри Матаджи със своето семейство, втора отляво, на средния ред. По средата са нейните родители.

През 1947 г. Шри Матаджи се омъжва за младия политик Чандрика Прасад, по-късно известен като сър Сий Пий, с когото имат две дъщери. Шри Матаджи се грижи за дома и за дъщерите си, докато сър Сий Пий помага за развитието на новоосвободената държава, като служи на различни държавни постове и постепенно се издига в политическата йерархия. Но Шри Матаджи не забравя истинското си призвание – да търси начин за духовно просветление на човечеството.

„Кога най-сетне ще започнеш духовната си работа? Сега си свободна и трябва да започнеш.“

Махатма Ганди -
в разговор с Шри Матаджи в деня преди да бъде убит.

Основаването на Сахаджа йога

Шри Матаджи винаги е била наясно, че предназначението на живота ѝ е да открие начин, по който да научи колкото е възможно повече хора да медитират истински. Тя е водена от убеждението, че обществото ще заживее в хармония само чрез вътрешната промяна на отделния човек.

Същевременно установява, че много хора се опитват да научат истината, а множество така наречени „гуру“ се възползват от този чист подтик, за да се обогатяват. След като посещава лекция на един такъв псевдоучител и вижда как той манипулира хората, тя се отвращава от това отношение. След това Шри Матаджи прекарва цялата нощ на морския бряг в Наргол, Западна Индия, разсъждавайки върху тази дилема. Тя знае, че за да достигнат по-високо самопознание, хората трябва да отидат отвъд умовете си и да се свържат с финото си същество.

В дълбока медитация тя усеща в себе си издигането на Кундалини, която се движи по гръбначния стълб през всички чакри и накрая пресича последната чакра, Сахасрара, на върха на главата ѝ. В този момент тя влиза в състояние на пълен мир и разбира, че това е отговорът, който много хора търсят. Така на 5 май 1970 г. открива метод за постигане на медитативно състояние, който по-късно нарича „Сахаджа йога“. На санскрит това означава „спонтанно единение“.

„Видях всичко да се отваря и през главата ми започнаха да струят вибрации като пороен дъжд, сякаш… И почувствах как изчезнах – няма ме. Има само благодат. Точно това видях да се случва с мен.“

Шри Матаджи Нирмала Деви
Виена, 1986

От Нирмала до Шри Матаджи

Не след дълго Шри Матаджи започва да обучава на този нов метод неколцина свои близки в Индия, като събужда тяхната Кундалини, за да им даде „Себереализация“. Някога това е бил труден процес. В миналото само най-достойните йоги са успявали да постигнат такова събуждане след години посвещение и усърдна работа.

Но присъствието на Шри Матаджи и търпеливата ѝ работа върху хората се оказва катализаторът на този процес. Всичките ѝ ученици постигат състоянието на вътрешна свобода и озарение и чувстват хладния полъх по дланите и над главите си. Заради ефекта от присъствието на Шри Матаджи и неуморната ѝ любяща и всеотдайна работа върху хората учениците я наричат Шри Матаджи, което в буквален превод означава „Уважаема свята Майка“.

Разпространяване на учението

Споделяне на преживяването

Откритият от Шри Матаджи метод за медитация започва да се разпространява по света, след като тя и семейството ѝ се преместват в Лондон. Шри Матаджи започва работа с първите си ученици, които тя приютява в дома си в Лондон. Дава им Себереализация, учи ги на основите на медитацията и постепенно възстановява разнебитените им енергийни системи.

Дълго време дава телевизионни и радиоинтервюта, изнася лекции в публични зали в страната, след което прекарва дълго време, като обръща индивидуално внимание на хората в публиката и търпеливо отговаря на въпросите им. Шри Матаджи никога не е вземала пари за лекциите си, нито за Себереализацията, като настоява, че това е рождено право на всеки човек.

Визия

Глобалната визия

След 1980 г. Шри Матаджи започва да пътува по света, за да предостави цялото си познание на всички, които искат да го получат. Започва с Европа, Северна Америка и Австралия, след това се придвижва до Южна Америка, Азия и областта на Тихия океан. Тя неуморно учи на Сахаджа йога всички, които проявяват интерес.

Само през 1990 г. Шри Матаджи посещава повече от 200 официални събития в 26 държави и междувременно провежда много повече неофициални срещи. Дали е реч в голяма столична зала или е неофициален разговор в селски дом, всяка беседа и даване на Себереализация са еднакво важни за нея.

Нейната визия е глобална и тя търси начин да я осъществи, като пътува и се среща с хората по целия свят. Визията е за промяна на света към по-добро, предоставяйки на всекиго, без оглед на раса, религия или материално положение, метод, чрез който може да постигне вътрешна промяна и да се превърне в собствената си истинската си същност.

Вътрешното развитие като основа за здраво общество

В речите и разговорите си Шри Матаджи обръща внимание на много аспекти на човешкия живот, като казва, че вътрешното състояние, озарено чрез практикуване на медитация, трябва да се изяви и навън във всички сфери на човешкия живот.

Образование

Просветлено образование

Шри Матаджи обръща особено внимание на създаването на солидна база за развитие на личността и подчертава колко е важно предучилищното образование. Отбелязва, че образованието трябва не само да осигури интелектуалното и емоционалното развитие на децата, но и трябва да положи основите на моралността и духовността.

За да оформи достойното поведение на децата и усета им за самоуважение, Шри Матаджи придава голямо значение на дисциплината, основана на любов и уважение. „Ваше задължение е да направите така, че децата да израстват като велики хора, по-велики от нас самите – казва Шри Матаджи. – Те трябва да се погрижат за този свят.“

Шри Матаджи прилага визията си на практика, като създава образователна система, основана на Сахаджа йога. Обучението включва овладяване на сложния учебен план и редовно медитиране. Медитацията помага на учениците да подобряват вниманието и мотивацията си, да развиват себеувереност, позволявайки им да разбират себе си и да установяват вътрешна хармония.

Младите хора от различни държави успешно получават добро образование и изграждат хармонични взаимоотношения на основата на емпатията и колективността в училища, организирани от Шри Матаджи в Индия, Италия, Канада, Австрия, САЩ, Чехия и Австралия.

Изкуството

Чиста креативност

През живота си Шри Матаджи посвещава много време и енергия за развиване на изкуствата. Тя гледа на изкуството не само като на едно от главните средства за себеизразяване, но и като на начин за поддръжка на световните култури. В частност Шри Матаджи търси начини да съхрани богатата индийска традиция, вкоренена в античността, и активно насърчава разпространението на културното наследство на Индия по света.

През 2003 г. Шри Матаджи, заедно със своя брат, създава Академия по изкуствата в Махаращра, Индия. Ученици от различни държави идват в Академията, за да изучават индийска класическа музика, танци и рисуване в едно тихо индийско село. Шри Матаджи лично наблюдава изпълнението на архитектурния проект на Академията, както и на някои други институции с хуманитарни цели. Такъв проект е Нирмала Прем - център за сираци в Делхи.

През годините Шри Матаджи поема настойничество над някои от най-известните представители на класическата индийска музика и танци, като ги кани за участия в различни концерти и програми. Изпълнители, участвали в нейно лично присъствие, описват преживяването си като повратна точка в творческия си път. Мнозина отбелязват, че силната творческа енергия на Шри Матаджи много ги е въодушевила да задълбочат уменията си и да реализират пълния си потенциал.

Усилията на Шри Матаджи за развитието на изкуствата включва и активна поддръжка на театъра. Тя вдъхновява група талантливи актьори да се обединят и да създадат „Театър на вечните стойности“. Създаден през 1996 г. в Гент, Белгия, този театър продължава да обикаля по света, за да изпълнява оригинални произведения, в които се поставят темите на духовността, себеразвитието и съзнанието, от писатели като Уилиям Блейк, Шекспир и Лев Толстой.

Цялостна грижа за здравето

Шри Матаджи изучава медицина няколко години, докато политическите събития, свързани с движението за независимост на Индия, не я принуждават да напусне университета. Възпитана в традиция, която признава връзката между духовността и здравето, Шри Матаджи се посвещава на изучаване на медитацията, като наблюдава влиянието ѝ върху ума и физическото тяло на човека.

В процеса на изучаване на медитацията Шри Матаджи разучава фината енергийна система на чакрите (нервните плексуси) и каналите (симпатиковите и парасимпатиковата нервни системи). Тази фина система определя нашето физическо, умствено и емоционално състояние. Шри Матаджи знае за подхранващата женска вътрешна енергия, позната в древните индийски писания като „Кундалини“. Тя изучава човешкото поведение и влиянието му върху тази енергия и фина система. Вижда как небалансираното поведение води до физически, умствени и емоционални крайности, които, на свой ред, водят до влошаване на здравето, и че Кундалини може да възстанови баланса .

„Когато Кундалини минава през шестте центъра, тя ги озарява, подхранва ги и ги интегрира. Така че сте напълно наред. Не една част на тялото да бъде лекувана, а друга да бъде пренебрегвана. Лечението е цялостно. Тя ви поставя на централната пътека на баланса.“

Шри Матаджи подчертава, че макар да подобрява здравето, целта на Сахаджа йога не е да лекува, а да събуди Кундалини и да накара хората да разберат духовността чрез Себереализация.

Шри Матаджи изнася лекция за фината система

Общопрактикуващият лекар и изследовател в Отдела за природолечение в „Кралската болница за жени“ в Сидни, Австралия д-р Маноча предоставя убедителни резултати за положителното влияние на Сахаджа йога медитацията в лечението и предотвратяването на различни отклонения, включително хипертония, астма и синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието. Според д-р Маноча, умствената тишина, която се постига по време на медитация, е свързана с една уникална физиологична активност. Той забелязва, че сред многото методи за медитация и релаксация, медитацията по метода на Сахаджа йога е с доказана ефективност, що се отнася до терапевтично и лечебно приложение.

През 1996 г. Шри Матаджи основава Sahaja Yoga International Research Wellness Center в Белапур, близо до Мумбай, Индия. В момента клиниката приема пациенти от цял свят. Диагностиката и лечението включват прилагане на Сахаджа йога методи, както и аюрведични медицински практики. В съпоставка с традиционната западна медицина, прилагането на медитация в лечението води до значително стабилизиране на кръвното налягане, понижаване нивото на стрес и подсилване на имунната система. Проучванията за допълнителни ефекти продължават.

Признания по света

Шри Матаджи разпространява Сахаджа йога в продължение на 41 години и през това време получава многобройни награди, номинации и признания от държавни лидери и прочути институции по света.

“Извор на надежда за човечеството“

Клаес Нобел, праплеменник на Алфред Нобел
Публична реч в Роял Албърт Хол, Лондон, 1997

През 1996 г. Шри Матаджи е номинирана за Нобелова награда за мир. През 1997 г. получава лично признание от Клаес Нобел, праплеменник на Алфред Нобел. В публична реч в Роял Албърт Хол в Лондон, той говори с дълбоко уважение за живота и делото на Шри Матаджи, описвайки Сахаджа йога като „отправна точка за разграничаване на правилното от неправилното“.

Шри Матаджи е удостоена с почетно членство в Петровската академия по изкуство и наука в Санкт Петербург - отличие, дадено само на 12 души, сред които Айнщайн. При връчването на грамотата институцията възхвалява Шри Матаджи с думите: „Вие стоите по-високо дори от науката“. Това дълбоко уважение и възхищение, изразявано от представители на всички сектори на обществото, подчертава високата стойност на учението на Шри Матаджи.

Някои важни моменти от живота на Шри Матаджи:

Италия, 1986 г.

 Италианското правителство обявява Шри Матаджи за Личност на годината.

Москва, Русия, 1989 г.

В резултат от срещата на Шри Матаджи с министъра на здравеопазването на СССР Сахаджа йога получава пълна правителствена подкрепа, включително субсидии за научни изследвания.

Санкт Петербург, Русия, 1993 г.

Шри Матаджи е избрана за почетен член на Петровската академия на науките и изкуствата. Тя открива Международната конференция по медицина и себепознание, която впоследствие става ежегодна.

Нейният завет

Шри Матаджи основава детски градини, училища, медицински центрове и домове за хора с увреждания, академии по изкуствата, социални проекти. Но нейният завет е нещо много по-велико. Нито един паметник или неправителствена организация не може да изрази истинския завет на Шри Матаджи Нирмала Деви, който е над всички тези неща.

Това, което Шри Матаджи дава на света, не е нито философия, нито доктрина, нито концепция. Това е изключително трансформиращо преживяване – Себереализация. Истинският завет на живота на Шри Матаджи е осъзнаване на духовната същност на човека и силата да се промени из основи светът, като се започне с отделния човек.

„Да ги подготвя така, че да решават проблемите си. Това е, което трябва да правя… Трябва да сте лекари сами на себе си. Трябва да сте свой гуру.“

Нейната работа води до създаване на динамично развиваща се международна общност, обединяваща практикуващи Сахаджа йога от над 95 държави. Всички са обединени от желанието за духовна промяна и създаване на възможност за всеобща промяна.

Визията на Шри Матаджи не е да създаде някакви организации. Посланието ѝ се концентрира върху човека, върху вътрешната му истинска същност. Тя отбелязва, че единствено посвещаването на универсалните духовни ценности може да реши глобалните проблеми на човечеството. Шри Матаджи държи на личната свобода. В Сахаджа йога няма догми или предписания. Има само вътрешно съзнание за това, което е благоприятно за духовното развитие.

Като осъществява дълбоки личностни промени чрез събуждането на Кундалини и медитацията, Шри Матаджи учи хората да се стремят и да постигат по-висши цели, вместо да гонят чисто материалния успех и власт. „Трябва да постигнем вътрешен мир“ – казва тя.

Шри Матаджи в Белгия