Плъзнете, за да научите повече
Докоснете, за да научите повече

Муладхара чакра

Като първи енергиен център или като основа, или корен на фината ни система качествата на Муладхара чакра ни позволяват да се свържем с вътрешната си енергия, позната като Кундалини. Когато първата ни чакра е в равновесие, ние живеем като деца, изразявайки невинност, мъдрост и спонтанна радост.

Свадхистхана Чакра

Липсва ви вдъхновение или се чувствате така, сякаш не се познавате? Свадхистхана чакра е източникът на нашето чисто познание и съзидателност. Когато е напълно активирана, мислите и идеите ни отразяват истинската ни същност и огромния ни вътрешен потенциал.

Набхи Чакра

Известен ли ви е изразът: „пеперуди в стомаха“? Наби чакра ръководи усещането ни за мир както вътре в нас, така и със света около нас. Когато е балансиран, този център ни осигурява пълно удовлетвореност и удоволствие, които ни позволяват да сме щедри и да еволюираме отвъд материалните си потребности.

Войд

Войдът е пространството между обичайното и озареното ни съзнание, което е блокирано, когато сме все още в състояние на духовно невежество. Когато е пречистен, Войдът подпомага установяването на гуру принципа в нас, чрез който по естествен начин можем да преценяваме какво е необходимо, за да се поддържаме в балансирано състояние.

Сърдечна Чакра

Анахата чакра е там, където обитава нашият Дух, тоест истинското ни Себе. Когато този център е събуден, той ни свързва с безграничния източник на любовта към себе си и към другите. Като почистваме тази чакра, придобиваме усещане за сигурност и радост, които не зависят от положението ни или от заобикалящата ни среда.

Вишудхи Чакра

Вишудхи чакра отговаря за способността ни да общуваме, както и за начина, по който се свързваме както със себе си, така и със света около нас. Като активираме този център, можем да установим взаимоотношения, които отразяват чувство на дълбоко уважение към себе си и към другите.

Агния Чакра

Разположена на нивото на мозъка, Агния чакра е вратата за постигане на състояние на съзнание без мисли, на умствена тишина. За да успеем да отворим тази чакра, трябва да простим на всичко, което държи вниманието ни в миналото или в бъдещето. Самият акт на прощаване донася вътрешно усещане за смирение и ни позволява да отидем отвъд мислите си.

Сахасрара Чакра

Сахасрара е последната чакра, която интегрира всички качества, изразени от различните чакри във фината ни система. Когато тази чакра е отворена, постигаме пълно единение с всепроникващата енергия, която ни заобикаля, и влизаме в блаженото състояние на съзнание без мисли, което може да се чувства като хладен полъх над главата.

Ляв Канал

Левият канал ръководи нашите емоции и желания, и връзката ни с миналото. Като го балансираме, можем да премахнем всяка тежест от миналото ни, която ни тегли назад. Това ни позволява да се чувстваме мотивирани и да вярваме в себе си, което естествено води до появата на желания, благоприятни както за нас, така и за благосъстоянието на другите.

Десен Канал

Десният канал е свързан с нашите мисли, действия и вижданията ни за бъдещето. Като пречистваме този канал, можем да успокоим мислите си и да отстраним всяка тревога. Това ни позволява да сме истински динамични и да изпълняваме задачите си ефективно със спокоен ум и радостен подход.

Централен канал

Централният канал е пътеката на равновесието и издигането. Когато издигаме своята Кундалини по този канал, сме водени към по-висше съзнание. Това улеснява духовната ни еволюция и ни позволява да достигнем състояние на блаженство, което е отвъд умственото разбиране. Като уравновесени същества, свободни от влечението към крайности, можем да постигнем истинския си потенциал.

Кундалини

„Кундалини“ е санскритското име на жизнената енергия, обитаваща сакралната кост на всеки човек. По начало Кундалини е в спящо състояние, но когато е пробудена чрез себереализация, се издига през чакрите, като отключва нашия реален потенциал и дълбоко състояние на вътрешен мир.