Сахаджа йога

Какво е Сахаджа йога?

Сахаджа йога е метод за медитация, който ви отвежда отвъд умствената, емоционалната и физическата активност и ви позволява да осъзнаете истинската си същност. На санскрит „Сахаджа йога“ означава „единение, с което човек се ражда“ (сахаджа – роден със, йога – единение, съюз).
Това е единение на вашата истинска същност с всепроникващата енергия, която присъства във всички аспекти на живота. Постига се чрез един процес, който събужда спящата във всяко човешко същество енергия, наречена Кундалини. Процесът е известен като Себереализация. След като Кундалини се събуди, човек изпитва блажено състояние на съзнание без мисли, в което умът е умиротворен и той просто наблюдава настоящия момент.

По какво Сахаджа йога се различава от другите видове медитация?

Методът Сахаджа йога е уникален. Чрез събуждането на Кундалини процесът на навлизане в съзнание без мисли е напълно спонтанен и не изисква никакъв умствен контрол. Това е реално преживяване, което ни отвежда отвъд ума и ни позволява да развием по-висше съзнание, свободно от ограниченията на умствените ни възприятия за себе си и за света около нас.
Това състояние на безмисловно съзнание разграничава Сахаджа йога от останалите видове медитация. То ни преобразява, като променя цялостното ни усещане за живота чрез увеличаване на способността ни да усещаме радост и вътрешен мир. Резултатите от истинската медитация са трайни и нарастват чрез редовна практика.
Друга специфична черта на Сахаджа йога е, че ви дава силата и способността лично да ръководите израстването си. В нея няма нива, квалификации или йерархия. Всички, които водят медитации – онлайн или лично – правят това изцяло доброволно. Познанието и опитността в Сахаджа йога се предоставят винаги и безусловно 100% безплатно.

Какъв е произходът на Сахаджа йога?

Сахаджа йога е основана през 1970 г. от Шри Матаджи Нирмала Деви, родена Нирмала Салве в Чиндвара, Индия. От ранна възраст Нирмала внимателно наблюдава хората и вижда, че на човешките същества им е присъщо да търсят нещо, но повечето не знаят какво. Твърдо решена да открие начин, по който хората да усетят истинския мир в себе си и по този начин да удовлетворят търсачеството си, тя развива уникален метод за медитация.
Виждайки невероятния резултат от този метод при няколко души около себе си, Шри Матаджи прекарва останалата част от живота си, пътувайки по света, за да споделя променящото живота преживяване на Себереализацията. Беседите и курсовете ѝ винаги са безплатни, тъй като тя настоява, че човек не може да плаща за нещо, което е негово рождено право.

Научи повече

„Сахаджа йога“ означава „родено с теб единение“. „Саха“ означава „със“, „джа“ означава „роден“, „йога“ – единение. Правото да се обединиш с Бог е родено с теб. Щом се родиш като човешко същество, имаш това право. Затова човешките същества търсят. Те някак си съзнават това право.“

Шри Матаджи Нирмала Деви
Лондон, 1980 г.

Какви са ползите от Сахаджа йога?

Медитацията по метода на Сахаджа йога действа директно върху централната нервна система, която контролира цялостната умствена, физическа и емоционална активност. Следователно има потенциала драматично да подобрява благосъстоянието ни, като въздейства директно върху причината за проблема. Незабавните резултати от издигането на Кундалини и влизането в състояние на съзнание без мисли могат да се усетят като леко успокояване на ума и спонтанно състояние на блаженство, в което човек просто наблюдава настоящия момент и му се наслаждава. Обаче ефектът от постигането на това състояние отива отвъд моментите на умствена тишина.

Когато Кундалини се издига, премахва напрежението от централната нервна система, което причинява отрицателни умствени, емоционални или физически усещания, и я балансира. Без никакво концентрирано усилие се освобождаваме от всякакъв стрес, тежест или болка, които е възможно да усещаме.

В дългосрочен план тази опитност се засилва. Чрез редовна медитация централната нервна система се пречиства и става по-устойчива към дисбаланс. По този начин еволюираме в по-балансирана, удовлетворена и любяща личност и се приближаваме до своята същност.

Кой може да се възползва от Сахаджа йога?

Ползата от Сахаджа йога може да се изпита абсолютно от всекиго. Нямат никакво значение пол, възраст, етническа принадлежност, религия, богатство, обкръжението, от което идвате, нито предишен опит в медитацията. Всички човешки същества са родени равни, с еднакъв потенциал, който се намира в тях във формата на енергията Кундалини. Всички са способни да получат Себереализация, да се обединят с Всепроникващата енергия на Вселената и с истинската си същност.
Стотици хиляди хора са изпитали блаженството на състоянието без мисли. Курсове по Сахаджа йога се предлагат по целия свят. Единственото, което е необходимо, е отворен ум и желание да откриеш истината за себе си.

Къде и кога мога да практикувам Сахаджа йога медитация?

Навсякъде, по всяко време! Не е необходима екипировка или специална среда. Единствено важно е да се настаните удобно върху земята или на стол. Когато медитирате у дома, добре е да имате определено място, където няма да се разсейвате и можете да отделите време за себе си. Мнозина откриват, че да се медитира сред природата има допълнителен успокояващ ефект, така че може да се опитате да седнете в градината или да откриете тихо кътче в местния парк.
Медитацията може да се практикува по всяко време, винаги, когато пожелаете. Дори когато сте на работа, може да се облегнете за малко и отново да насочите вниманието си навътре в себе си. Това може да ви презареди с енергия и позитивизъм. Препоръчва се да медитирате 5–10 минути сутрин, преди да започнете ежедневната си дейност, както и 5–10 минути вечер, за да се откъснете преди сън от събитията през деня.
Курсовете по медитация също са от голяма полза за задълбочаване на опитността ви. Колективното внимание и желание да се навлезе в безмисловно съзнание имат огромно влияние върху индивидуалното ви състояние.

Курсове Около Мен