Šrí Mátadží na 4. konferenci o ženách

Výňatek z meziregionálního setkání (Kulatý stůl) v září 1995

Šrí Mátadží na 4. konferenci o ženách
Šrí Mátadží na 4. konferenci o ženách

Bratři a sestry z celého světa, je mi velkou ctí hovořit o světových problémech žen před takovou vybranou společností. Nejprve bych ráda projevila vděčnost vládě a lidem naší hostitelské země, lidem z republiky Čína. Měla jsem už příležitost navštívit Čínu při dvou předchozích příležitostech a jsem obrovskou obdivovatelkou moudrosti a kultury tohoto skvělého národa.

Toto je daleko za mojí představivostí ten nejvelkolepější čas v historii světa, že v tuto dobu jsme si tolik vědomi problémů žen. Ženy zcela určitě celé ty věky trpěly, protože jsme nepřišli na to, jak jsou důležité a jaká je jejich role v lidské společnosti. Společnost sama se pokouší řídit nebo potlačit ženství.

Na východě, můžeme říci, byly ženy pod velkým tlakem díky vlivu fundamentalismu a jejich morálka je založena spíše na strachu než na svobodě. Na západě bojovaly za svobodu, ale co získaly, je falešná svoboda. Ženy na západě mají svobodu opustit všechny sociální a morální hodnoty. Tím pádem na východě, řekněme, je většina žen bázlivých, utlačovaných a nemohou se projevit, zatímco na západě shledáváme, že většina žen je zredukována na sexuální symbol. Jsou dychtivé, aby ukázaly své tělo. Mnoho z nich přijalo tuto pozici, jelikož jinak by nemohly v tomto chaotickém západním světě přežít.

"Pravda je taková, že ženy jsou potenciální silou každé civilizace a každé země. Je evidentní, že ženy jsou tvůrkyně a udržovatelky celého lidstva."

Co by většina žen na východě chápala jako velmi ponižující a znevažující, je na západě považováno za něco oslavného. Prohlédla jsem oba světy velmi hluboce a cítím, že dokud a pokud nepřinesete novou kulturu, díky níž by ženy z východu i ze západu mohly růst do své vlastní vážnosti a vyjádřit sebe sama takovým způsobem, aby mohly vytvořit vysoký morální standard ve své společnosti, nebudou růst do své plné velikosti a ženské jedinečnosti.

Ta jedinečnost je v tom, že pokud jsou ženy respektovány kvůli svému ženství, pochopeny, co dokáží a jak mohou posílit díky všemu tomu vzdělání, bude jim poskytována veškerá bezpečnost a ony pak budou poskytovat bezpečnost společnosti.

… Západ je nyní plný problémů. Ačkoliv mají peníze, nemají uvnitř sebe ani vně mír. Pravda je, že ženy jsou potenciální síla každé civilizace a každé země. Je evidentní, že ženy jsou tvořitelky a udržovatelky celého lidstva. Takovou roli jim Bůh všemohoucí udělil. Semínka nemohou nic vytvořit samy od sebe. Je to Matka Země, která poskytuje květiny a ovoce a veškerou ostatní úrodu. Podobně je to žena, která vytváří dítě, která vyživuje dítě a nakonec přivede obyvatele zítřka. Ženy jako základ celého lidstva se tak musí podobat Matce Zemi.

Bohužel muži využívali sílu svalů, aby získali dominantní pozici nad ženami. Nepoznali, že ženy je doplňují a jsou rovnocenné, ale nejsou to v lidském úsilí stejní partneři. Společnost, která nerozpozná tuto základní pravdu a nedá ženám jejich právoplatnou roli, není civilizovanou společností.

"Ať už na východě či na západě, ženy nebyly schopny projevit svoji velikost."

V mé vlastní zemi je v sanskrtu rčení: „Yatra nayra pujyante tatra ramante devata,“ což znamená: „Tam, kde jsou ženy uctívány a jsou úctyhodné, tam sídlí Bůh pro náš blahobyt.“ Takže je to pro nás, v tuto chvíli, abychom poznali hodnotu této velké síly, která nám byla dána Stvořitelem. Ale co nacházíme? Ať už na východě či na západě, ženy nebyly schopny projevit svoji velikost.

Vůbec netvrdím, že jediná role žen ve společnosti je být matka, stvořitelka a ochraňovatelka dětí, ale je to také být manželka nebo sestra. Ženy mají plné právo podílet se jako rovnocenné partnerky v každém aspektu života – sociálním, kulturním, vzdělávacím, politickém, ekonomickém, administrativním a všech ostatních. Aby se připravily na tuto všestrannou roli, musí mít to správné vzdělání ve všech oborech. Ale pokud jsou matky, mají obrovskou zodpovědnost ke svým dětem rovněž jako ke své společnosti. Muži jsou zodpovědní za politiku a ekonomiku země, ale ženy jsou zodpovědné za společnost. Ženy také mohou podporovat muže a mohou převzít vedoucí pozici, samozřejmě, na každém místě, ale je velmi důležité, aby nezapomněly, že jsou ženy, které musí projevit hluboký mateřský zájem a lásku. Pokud se stanou mužskými a agresivními, rovnováha společnosti se nezíská.

"K tomu, aby náš svět byl v rovnováze a lidstvo žilo v míru, potřebujeme  ženy, které jsou takové"

Také musím říci, že stejně tak, jako žádáme práva žen, musíme také zdůraznit základní povinnosti žen k lidské společnosti. Ženy na západě nebo ty, které jsou na západě vychovány, se dostaly do jiného extrému, když jde o politické, ekonomické nebo administrativní role. Aby se vyrovnaly mužům, staly se příliš svéhlavé, sebestředné a ambiciózní. Již nemají své uklidňující a potěšující kvality, které udržují rovnováhu. Naopak se staly dominantními osobnostmi vyhledávající vlastní potěšení. Mnohem více se starají o svoji fyzickou atraktivitu, než aby měly potěšující, sladký a důstojný charakter. Dostávají se na dno mnohem rychleji než muži, vědomě či nevědomě. Všechno toto vede k chaotické společnosti a z dětí vyrůstají uličníci, zloději a dokonce vrazi, jak se každodenně dočítáme v novinách.

Co potřebujeme, je rovnováha mezi těmito dvěma extrémy. Potřebujeme ženy jako rovnocenné, ale ne stejné, partnerky mužů, s jemným porozuměním povahy mužů a toho, jak je vnitřní rovnováhou dostat do středu. Potřebujeme vyrovnané ženy, abychom měli vyrovnanou lidskou rasu s mírem uvnitř sebe...