Šrí Mátadží

Přednášky po celém světě

Zakladatelka sahadža jógy

Šrí Mátadží Nirmala Déví vynalezla jedinečnou metodu meditace „sahadža jógu“, která člověku umožňuje dosáhnout vnitřní osvícení a objevit skutečný potenciál lidstva. Šrí Mátadží zasvětila celý Svůj život vývoji a šíření této metody, takže dnes stovky a tisíce lidí po celém světě praktikují sahadža jógu.

Velký mistr jógy

Šrí Mátadží dokázala, že uvnitř každého člověka existuje mateřská duchovní energie jménem „Kundaliní“, jejíž probuzení zavede člověka do stavu spontánní meditace. Oproti mnoha starodávným učitelům, kteří byli schopni sdílet tuto zkušenost pouze s pár jedinci, Šrí Mátadží dokázala zvednout Kundaliní u tisíce lidí, což bylo dříve pokládáno za nemožné.

Příležitost probudit tuto duchovní energii odlišuje sahadža jógu od ostatních metod meditace. Je to výjimečná živoucí zkušenost, jež nám umožňuje dotknout se skutečné podstaty uvnitř nás, odkrýt naše nejlepší kvality a tak dosáhnout stavu naprostého míru a spokojenosti.

Pomoc lidem

Život zasvěcený lidstvu

Šrí Mátadží nejen založila a rozšiřovala metodu sahadža jógy po celém světě, ale také vytvořila mnoho neziskových organizací v různých oblastech veřejného života.

Od centra pro chudé ženy a sirotky a mezinárodní školy s komplexní a vyrovnanou výukou ke zdravotním centrům využívajících metod sahadža jógy a akademií vyučujících klasická umění – seznam úspěchů Šrí Mátadží je překrásný ve své pestrosti.

Rodina

Život mezi skvělými lidmi

Od samého počátku byla Šrí Mátadží vždy obklopena mimořádnými lidmi. Její rodiče byli vzdělaní lidé a političtí aktivisté, kteří hráli důležitou roli při osvobozeneckém hnutí v Indii, hledajíce nezávislost své země společně s Mahátma Gándhím, který zaznamenal jedinečný potenciál mladé Šrí Mátadží a konzultoval s ní duchovní záležitosti.

Ve svém životě byla Šrí Mátadží často v kruhu prominentních a veřejných osobností. Její manžel, Sir Chandrika Prasad Srivastava, začínal jako mladý důstojník v indické státní správě, ale brzy povýšil své postavení a stal se soukromým tajemníkem premiéra Indie, Lal Bahadur Shastri. Později byl jmenován jako generální tajemník Mezinárodní námořní organizace OSN v Londýně a sloužil tomuto postu po čtyři úspěšná období. Za jeho vytrvalou službu veřejnosti a výjimečné úspěchy byl královnou Alžbětou II. oceněn rytířským řádem, jako první Ind, jenž dosáhl takové cti poté, co Indie získala nezávislost.

Rané roky

Šrí Mátadží se narodila 21. března 1923 v Čindváře, Indii, pod jménem Nirmala Šrívastava, do skutečně jedinečné rodiny. Původem z královské Šhalivahana dynastie v Indii, byla Šrí Mátadží vychovávána křesťansky, následujíce rozhodnutí Svých předků konvertovat od hinduismu v důsledku krutého zacházení se vdovami. Její rodiče byli vysoce vzdělaní; její otec byl právník a vědec, hovořil plynně 14 jazyky a proslavil se překladem Koránu do hindštiny, její matka byla první ženou v Indii, jež obdržela čestný titul v matematice.

Rodiče Šrí Mátadží se také aktivně podíleli na boji za indickou nezávislost na britské okupaci, oba byli několikrát za svoji účast uvězněni. Šrí Mátadží sama často jako dítě navštěvovala ašrám Mahátma Ganhího a diskutovala s ním záležitosti sociálního a duchovního osvobození. V roce 1942 byla Šrí Mátadží jako teenager dokonce zadržena a mučena britskými vojáky na podílení se v osvobozeneckém hnutí. Nicméně toto se považovalo za nezbytnou oběť – takové bylo přesvědčení, že vnitřní osvobození lidí se může stát pouze tehdy, když se osvobodí země z cizí nadvlády.

Šrí Mátadží za mlada se svou rodinou
Obrázek: Šrí Mátadží s rodinou, druhá z leva, prostřední řada. Uprostřed jsou rodiče Šrí Mátadží

V roce 1947 se Šrí Mátadží vdala za mladou politickou osobnost, Chandrika Prasada, později známého jako Sir CP, se kterým měla dvě dcery. Vedli rodinný život v Indii, Šrí Mátadží byla žena v domácnosti a vychovávala dcery, zatímco Sir CP sloužil na různých postech státní správy. Nicméně Šrí Mátadží vždy pamatovala na svůj skutečný úděl – hledání metody duchovního osvícení lidstva.

Kdy konečně začneš svoji duchovní práci? Nyní jsi volná a musíš začít.

Mahátma Gándhí
v konverzaci se Šrí Mátadží den před tím, než byl zavražděn

Založení ‘sahadža jógy’

Šrí Mátadží vždy věděla, že její skutečný smysl života je najít způsob, jak naučit co nejvíce lidí skutečnou meditaci, protože celá společnost se může napravit pouze přes vnitřní přeměnu každého člověka.

Viděla také, kolik lidí se pokouší nalézt pravdu a kolik takzvaných guruů využívá těchto čistých podnětů k vlastnímu prospěchu. Poté navštívila lekci jednoho z takových pseudo učitelů, kde viděla, jak manipuloval lidmi, a byla naprosto tímto přístupem znechucena. Šrí Mátadží strávila celou noc na pláži v Nargolu, severní Indii a zvažovala toto dilema. Věděla, že aby lidé dosáhly vyššího vědomí, musí být schopni jít nad svou mysl a spojit se se svou vnitřní podstatou.

V hluboké meditaci cítila, jak se uvnitř ní zvedá Kundaliní a pohybuje se podél její páteře přes každou čakru nahoru, dokud neprošla poslední čakrou, Sahasrárou, umístěnou v limbické oblasti mozku na vrcholu hlavy. V tomto momentu byla zavedena do stavu naprosté jednoty a věděla, že toto je odpověď, kterou mnoho lidí hledá. Tímto dne 5. května 1970 objevila metodu dosažení stavu meditace, kterou později nazvala jako „sahadža jóga“, což v sanskritu znamená „přirozené spojení“.

“V tu chvíli jsem cítila, že ať to byla jakákoliv energie, náhle do mne vstoupila jako chladný vánek ze všech stran. Viděla jsem celou věc otevřenou a velký prudký déšť vánku začal proudit přes moji celou hlavu. Cítila jsem, že jsem se rozplynula, už jsem více nebyla. Zůstala jenom milost. Viděla jsem zcela jasně, jak se mi to děje."

Od Nirmaly ke ‘Šrí Mátadží’

Brzy začala Šrí Mátadží učit tuto novou meditaci několik blízkých lidí v Indii, zvedala jejich Kundaliní a dávala jim „Seberealizaci“. Byl to složitý proces, jelikož od dávných dob pouze velmi málo jogínů po letech oddanosti a služby zvládlo dosáhnout takového osvícení.

Nicméně přítomnost Šrí Mátadží a její trpělivá práce na lidech byly katalyzátory tohoto procesu a po chvíli její studenti dosáhli tohoto úžasného stavu vnitřní svobody a osvícení a rovněž cítili chladný vánek na dlaních a nad hlavou. Je to kvůli účinku přítomnosti Šrí Mátadží a její neúnavné lásky a nesobecké práci na lidech, že jí její studenti dali název Šrí Mátadží, což doslovně znamená "uznávaná svatá Matka”.

Přednášky po celém světě

Sdílení zkušenosti

Metoda meditace vynalezena Šrí Mátadží se začala rozšiřovat do světa poté, co se Ona a Její rodina přestěhovali do Londýna. Začala s pár studenty, kterým doslova nabídla přístřeší ve svém domě v Londýně, dala jim Seberealizaci, naučila je základy meditace a postupně napravila jejich roztříštěná subtilní těla.

Šrí Mátadží také poskytovala televizní a rádiové rozhovory a pořádala lekce ve veřejných halách napříč celou zemí. Poté pokaždé dlouho věnovala pozornost publiku a trpělivě odpovídala na otázky lidí. Šrí Mátadží nikdy za tyto lekce ani za Seberealizaci nebrala peníze, jelikož trvala na tom, že je to právo každé lidské bytosti.

Vize

Globální vize

Od 80. let minulého století začala Šrí Mátadží cestovat po světě, aby přinesla Své poznatky těm, kteří si je přáli získat. Začala s Evropou, Severní Amerikou a Austrálií a později se přesunula do východní Evropy, Jižní Ameriky, Asie a oblasti Pacifiku, kde všude neúnavně vyučovala Sahadža jógu všechny ty, které to zajímalo.

V roce 1990 Šrí Mátadží navštívila více než 200 oficiálních událostí ve 26 zemích a mezi nimi měla ještě další informační setkání. Ať už to byl projev v hale hlavního města, nebo informační rozhovor v domě vesničana, každá řeč a zkušenost měla pro ni rovnocenný význam.

Její vize byla globální, a aby ji naplnila, cestovala a setkávala se s lidmi po celém světě. Tato vize měla změnit svět k lepšímu tím, že dala každému člověku nehledě na rasu, náboženství nebo okolnosti metodu, pomocí níž mohl dosáhnout vnitřní přeměny a uskutečnit svoji pravou podstatu.

Vnitřní rozvoj jako základ zdravé společnosti

Šrí Mátadží ve svých lekcích a rozhovorech věnovala pozornost mnoha aspektům osobního života říkajíce, že vnitřní stav, osvícený praktikami meditace, se musí projevit ve všech oblastech života.

Vzdělávání

Osvícené vzdělávání

Šrí Mátadží věnovala zvláštní pozornost vytvoření spolehlivému základu jedince, tím pádem zdůrazňovala důležitost předškolního vzdělávání. Poukazovala na to, že vzdělání by nemělo zahrnovat pouze intelektuální a emocionální rozvoj dětí, ale také položit základ morálce a duchovnosti.

Aby se zformovalo vhodné chování dětí a smysl pro sebeúctu, Šrí Mátadží zdůrazňovala obrovskou důležitost kázně, kázně založené na lásce a respektu. „Je to naše povinnost vidět, že z našich dětí vyrůstají skvělí lidé. Lepší, než jsme my.“ říkala Šrí Mátadží. "Ony se musí postarat o tento svět.."

Realizací své vize do praxe vytvořila Šrí Mátadží vzdělávací systém založený na sahadža józe. Učení zahrnuje zvládnutí komplexních osnov a běžných meditačních hodin. Meditace pomáhá studentům zlepšit jejich pozornost a motivaci a rozvíjí smysl pro sebedůvěru, umožňuje studentům rozumět sami sobě a upevnit uvnitř sebe rovnováhu.

Mladí lidé z různých zemí se úspěšně rozvíjejí, získávají slušné vzdělání a budují rovnovážný vztah s kamarády ve školách organizovaných Šrí Mátadží v Indii, Kanadě, Rakousku, Spojených státech, České republice a Austrálii.

Umění

Čistá Tvořivost

Během svého života věnovala Šrí Mátadží mnoho času a energie rozvoji umění. Spatřovala umění nejen jako jeden z hlavních prostředků sebevyjádření, ale také jako způsob podpory světových kultur. Konkrétně Šrí Mátadží hledala, jak zachovat bohatou uměleckou tradici v Indii, jež měla kořeny v antice, a aktivně podporovala šíření kulturního dědictví Indie po celém světě.

V roce 2003 založila Šrí Mátadží spolu se Svým bratrem Akademii umění v Maháraštře (v Indii). Studenti z různých zemí přicházeli do akademie studovat indickou klasickou hudbu, tančit a malovat v tiché indické vesnici. Šrí Mátadží osobně dohlížela na architektonický projekt výstavby Akademie, rovněž jako na vybudování dalších institucí s humanitárními cíli. Jeden takový projekt je Nirmal Prem centrum v Delhi (v Indii) pro sirotky.

V průběhu let Šrí Mátadží dohlížela na několik z nejslavnějších představitelů indické klasické hudby a tance, zvala je na různé koncerty a programy. Tito umělci, kteří vystupovali v Její přítomnosti, popisovali tento zážitek jako zlomový bod své umělecké cesty. Mnoho z nich si všimlo, že je silná tvořivá energie Šrí Mátadží velmi inspiruje a prohlubuje mistrovství jejich vystoupení a realizaci potenciálu.

Úsilí Šrí Mátadží rozvíjet umění zahrnovalo aktivní podporu divadla. Inspirovala skupinu talentovaných divadelních představitelů, aby se sjednotili a vytvořili „Divadlo věčné hodnoty“. Vytvořena v roce 1993 v Gentu (Belgie), společnost pokračuje v turné po celém světě a hraje díla velkých spisovatelů (W. Blake, W. Shakespeare, L. N. Tolstoj), která se dotýkají témat duchovnosti, seberozvoje a inspirací diváků.

Celostní přístup ke zdraví

Šrí Mátadží studovala několik let medicínu, dokud Ji politické události spojené s hnutím za nezávislost Indie nepřinutily, aby opustila školu. Tím, že byla vychovávána v tradici, která rozpoznala propojení mezi duchovností a zdravím, se Šrí Mátadží oddala studiu meditace a pozorování, jak meditace ovlivňuje mysl a tělo člověka.

Během studia meditace objevila Šrí Mátadží subtilní energetický systém čaker (nervové plexy) a kanálů (sympatický a parasympatický nervový systém). Tento jemný systém určuje náš fyzický a emoční stav. Ale zejména je důležité, že Šrí Mátadží našla klíč k tomuto systému: vyživovací ženskou energii pojmenovanou ve starověkých indických spisech jako „Kundaliní“. Šrí Mátadží studovala lidské chování a jeho vliv na tuto energii a subtilní systém. Viděla, jak nerozvážné chování může vést k fyzickým, duševním a emočním extrémům, což vede k poškození zdraví.

"Tato Kundaliní, když prostoupí těmito šesti centry, osvítí je, vyživí a propojí – takže celkově jste v pořádku. Není to tak, že jedna část těla je léčena a další je zanedbána – celkově, v celé rovnováze. A Ona vás přivede na střední cestu rovnováhy."

Šrí Mátadží zdůrazňovala, že ačkoliv sahadža jóga zlepšuje zdraví. Její cíl není léčit, nýbrž probudit tuto energii a dát lidem porozumění duchovnosti přes Seberealizaci.

Šrí Mátadží při své lekci na téma jemný energetický systém

Doktor Ramesh Manocha, hlavní lékař a výzkumník v Oddělení přírodní léčby Royal Hospital pro ženy v Sydney (v Austrálii), uvádí přesvědčivé výsledky pozitivního vlivu meditace sahadža jógy na léčbu a prevenci různých onemocnění zahrnujících vysoký krevní tlak, astma a různé poruchy pozornosti. Podle Dr. Manochy je ticho mysli upevněné v průběhu meditace spojené s jedinečným charakterem fyziologické aktivity. Poukazuje na to, že mezi mnoha metodami meditace a relaxace prokázaly metody meditace sahadža jógy účinky v terapeutické léčbě.

V roce 1996 založila Šrí Mátadží sahadža jogínské Mezinárodní výzkumné wellness centrum v Belapuru, blízko Mumbai (v Indii). Klinika nyní přijímá pacienty z celého světa. Diagnózy a léčba zahrnují použití metod meditace sahadža jógy spolu s praktikami ájurvédské medicíny. V porovnání s tradiční západní medicínou vede použití meditace v léčbě k výraznému snížení úrovně stresu, stabilizaci krevního tlaku a posílení imunitního systému, přičemž studie dalších efektů stále pokračují.

Uznání po celém světě

Šrí Mátadží strávila 41 let rozšiřováním sahadža jógy, obdržela mnoho ocenění, nominací a vyznamenání od vedoucích státníků a uznávaných institucí po celém světě.

“Zdroj naděje pro lidstvo”

Claes Nobel, prasynovec Alfréda Nobela
Veřejný projev v Royal Albert Hall, Londýn, 1997

V roce 1996 byla Šrí Mátadží nominována na Nobelovu cenu za mír a v roce 1997 obdržela osobní uznání od Claese Nobela, prasynovce Alfreda Nobela. Při veřejném projevu v Royla Albert Hall v Londýně hovořil Nobel s hlubokým respektem o životě a práci Šrí Mátadží, popisujíce sahadža jógu jako „referenční bod pro rozlišování správného od špatného“.

Udělením čestného členství v Petrohradské akademii umění a věd v Petrohradě, jehož vyznamenání obdrželo pouze 12 lidí, včetně Einsteina, instituce chválila Šrí Mátadží slovy „Jste dokonce výš než věda“. Je to tento hluboký respekt a obdiv od představitelů všech odvětví společnosti, který osvětluje význam učení Šrí Mátadží tak, jako jiné ocenění, ne-li více.

Některé mimořádné momenty v životě Šrí Mátadží:

Itálie, 1986

Italská vláda jmenuje Šrí Mátadží Osobností roku.

Moskva, Rusko, 1989

Po úspěšném jednání Šrí Mátadží s ministrem zdravotnictví v SSSR, získává sahadža jóga naprostou vládní podporu zahrnující dotování vědeckého výzkumu.

Petrohrad, Rusko, 1993

Zvolená čestným členem Petrohradské akademie umění a vědy otevírá Šrí Mátadží Mezinárodní konferenci lékařství a sebepoznání, jež se následně stane každoroční konferencí. 

Její odkaz

Šrí Mátadží vybudovala školky a školy, léčebná centra a domovy pro znevýhodněné, umělecké akademie a sociální projekty, ale její dědictví je něco mnohem většího než cokoliv z toho. Žádná památková nebo nevládní organizace nedokáže prokázat skutečné dědictví Šrí Mátadží Nirmala Déví, to je nade všemi věcmi.

Co Šrí Mátadží dala našemu světu, není filozofie, doktrína nebo koncept. Je to neobyčejná transformativní zkušenost – Seberealizace. Poznání vlastní duchovní podstaty a síla změnit náš svět od samého kořene společnosti počínajíce od každého člověka, to je skutečné dědictví života Šrí Mátadží.

"Připravit je tak, že dokáží vyřešit své problémy, to je to, co bych měla dělat… Musíte být svůj vlastní lékař. Musíte být svůj vlastní guru."

Její práce vedla k vytvoření dynamicky se rozvíjející mezinárodní společnosti, která k sobě přivedla lidi praktikující Sahadža jógu ve více než 95 zemí světa. Všichni jsou sjednoceni přáním po duchovní přeměně a vytvořením příležitosti pro globální změnu.

Vize Šrí Mátadží nebyla vytvořit organizace – Její poselství je zaměřeno na osobu, na vnitřní „Já“. Šrí Mátadží zmiňovala, že pouze oddanost univerzálním duchovním hodnotám může vyřešit světové problémy lidstva. Také trvala na svobodě jednotlivce: V Sahadža józe nejsou žádná dogmata nebo předpisy, existuje jenom vnitřní vědomí toho, co je přínosné pro duchovní rozvoj.

Iniciováním hlubokých osobních změn skrze probuzení Kundaliní a meditaci učila Šrí Mátadží lidi, jak usilovat a dosáhnout vyšších cílů, než jsou pouhé materiální zdroje moci. „Musíme dosáhnout vnitřního míru,“ říkala.

Šrí Mátadží v Belgii