Ochrana osobních údajů

Úvod

WeMeditate si uvědomuje, že vaše soukromí je pro vás důležité a že vám záleží na tom, jak se vaše informace používají a sdílejí online. Respektujeme a vážíme si soukromí každého, kdo navštíví náš web, proto budeme informace shromažďovat a používat pouze způsobem, který pro vás bude užitečný a způsobem, který je v souladu s vašimi právy a našimi závazky podle zákona.

Tyto zásady se vztahují na naše použití všech a jakýchkoli údajů, které jsme shromáždili v souvislosti s vaším používáním našich stránek. Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že jim rozumíte. Vaše přijetí našich zásad ochrany osobních údajů se považuje za přijaté při prvním použití našeho webu. Pokud nebudete souhlasit s těmito zásadami ochrany osobních údajů, musíte okamžitě přestat používat náš web.

1. Definice a výklad

V těchto zásadách mají následující pojmy tento význam:

„Účet“ znamená účet vyžadovaný pro přístup a/ nebo používání určitých oblastí a funkcí našeho webu;

„Cookie“ znamená malý textový soubor, který náš web vloží do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte určité části našeho webu a/ nebo pokud používáte některé funkce našeho webu. Podrobnosti o cookies používaných naším webem jsou uvedeny v sekci 12 níže;

„Náš web“ znamená tento web, www.wemeditate.co

„Britským a evropským zákonem o souborech cookie“ se rozumí příslušné části nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 ve znění změn z let 2004, 2011 a 2015;

„My / nás / naše“ znamená Life Eternal Trust, registrační číslo 292011, jehož registrovaná a hlavní adresa je 14 ESSEX ROAD, ENFIELD, EN2 6TZ.

2. Informace o nás

Naše stránky, wemeditate.co, jsou vlastněny a provozovány dobročinnou organizací Life Eternal Trust, registrovanou v Anglii pod číslem 292011, jejíž registrovaná a hlavní adresa je 14 ESSEX ROAD, ENFIELD, EN2 6TZ.

3. Oblast působnosti - co tyto zásady zahrnují?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vaše používání našich stránek. Nevztahuje se na žádné webové stránky, na které je odkazováno z našich stránek (ať už tyto odkazy poskytujeme nebo zda jsou sdíleny jinými uživateli). Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak jsou vaše data shromažďována, ukládána nebo používána jinými webovými stránkami, a před poskytnutím jakýchkoli dat vám doporučujeme zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto webů.

4. Jaká data shromažďujeme?

Některá data budou sbírána automaticky naším webem (další podrobnosti viz sekce 12 o našem používání cookies) a další data budou shromažďována pouze tehdy, pokud je dobrovolně odešlete a souhlasíte s tím, abychom je používali pro účely uvedené v sekci 5, například při registraci k účtu. V závislosti na vašem používání našeho webu můžeme shromažďovat některé nebo všechny následující údaje:

 • jméno;
 • kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;
 • demografické údaje, jako je PSČ, preference a zájmy;
 • IP adresa (shromažďováno automaticky);
 • typ a verze webového prohlížeče (shromažďováno automaticky);
 • operační systém (shromažďováno automaticky);
 • seznam adres URL začínajících odkazujícím webem, vaše aktivita na našem webu a web, na který odejdete (shromažďováno automaticky);

5. Jak používáme vaše data?

Všechny osobní údaje jsou bezpečně uloženy v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679) (GDPR). Další podrobnosti o zabezpečení naleznete v sekci 6 níže.

Vaše data používáme k poskytování co nejlepších služeb pro vás. To zahrnuje:

 • personalizace a zlepšování vašeho uživatelského zážitku na našem webu;
 • poskytování našich služeb pro vás;
 • personalizace a přizpůsobení našich služeb pro vás;
 • reakce na komunikaci z vaší strany;
 • poskytování e-mailových zpravodajů, připomenutí a meditačních kurzů, které odebíráte (můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu);
 • analýza toho, jak používáte náš web a získávání zpětné vazby nám umožní neustále zlepšovat náš web a vaše uživatelské prostředí;

V některých případech může být shromažďování údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a budeme omezeni v produktech a službách, které vám můžeme poskytnout bez vašeho souhlasu, abychom mohli takové údaje používat.

S vaším svolením a/ nebo pokud to zákon povoluje, můžeme vaše data použít také pro marketingové účely, které mohou zahrnovat kontaktování e-mailem, telefonem, poštou nebo textovou zprávou s informacemi, novinkami a nabídkami o našich službách. Nebudeme vám však zasílat žádný nevyžádaný marketing nebo spam a podnikneme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že plně chráníme vaše práva a dodržujeme naše povinnosti vyplývající z nařízení GDPR a nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací (směrnice ES) 2003, ve znění pozdějších předpisů. v roce 2004, 2011 a 2015.

V rámci GDPR zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně, aniž by to negativně ovlivnilo vaše práva. Vaše osobní údaje zpracujeme, pouze pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:

1. Udělili jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů,

2. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy,

3. Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které jsme předmětem,

4. Zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby,

5. Zpracování je nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci; a/ nebo

6. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy potlačeny základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud jde o údaje o dítěti.

6. Jak a kde ukládáme vaše data?

Vaše data uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme, abychom je mohli používat, jak je popsáno výše v sekci 5, nebo tak dlouho, dokud budeme mít vaše svolení je uchovávat. V každém případě provedeme každoroční kontrolu - v rámci GDPR, abychom zjistili, zda musíme vaše údaje uchovat. Vaše data budou smazána, pokud je již nepotřebujeme.

Některé nebo všechny vaše údaje mohou být uloženy nebo přeneseny mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) (EEA se skládá ze všech členských států EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska). Předpokládáme, že s tím souhlasíte a souhlasíte s tím, že používáte náš web a předáváte nám informace. Pokud uložíme nebo budeme přenášet data mimo EHP, podnikneme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno stejně bezpečně, jako by to bylo v rámci EHP a podle GDPR. Tyto kroky mohou mimo jiné zahrnovat použití právně závazných smluvních podmínek mezi námi a třetími stranami, které využíváme, a používání vzorových smluvních ujednání schválených EU.

Zabezpečení dat je pro nás velmi důležité a pro ochranu vašich dat jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom zabezpečili data shromážděná prostřednictvím našich stránek.

Bez ohledu na bezpečnostní opatření, která přijímáme, je důležité si uvědomit, že přenos dat přes internet nemusí být zcela bezpečný. Doporučuje se, abyste během přenosu dat prostřednictvím internetu k nám přijali příslušná opatření.

7. Sdílíme vaše data?

Můžeme sdílet vaše data s ostatními společnostmi v naší skupině.

Můžeme uzavřít smlouvu s třetími stranami o dodávce produktů a služeb vaším jménem. To může zahrnovat zpracování plateb, dodání zboží, zařízení vyhledávačů, reklamu a marketing. V některých případech mohou třetí strany vyžadovat přístup k některým nebo všem vašim údajům. Pokud jsou za tímto účelem vyžadovány jakékoli vaše údaje, přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně, bezpečně a v souladu s vašimi právy, našimi závazky a závazky třetí strany podle zákona. . V současné době uzavíráme smlouvy s:

 • Google
 • Klaviyo
 • Vimeo
 • Twitch

Můžeme sestavit statistiky o používání našeho webu, včetně údajů o provozu, vzorcích používání, číslech uživatelů, prodejích a dalších informacích. Všechna taková data budou anonymizována a nebudou obsahovat žádné osobní identifikační údaje. Čas od času můžeme taková data sdílet s třetími stranami, jako jsou potenciální investoři, přidružení, partneři a inzerenti. Údaje budou sdíleny a použity pouze v mezích zákona.

Za určitých okolností můžeme být právně požádáni o sdílení určitých údajů, které máme v držení, které mohou zahrnovat vaše osobní údaje, například pokud se účastníme soudního řízení, kdy naplňujeme požadavky právních předpisů, soudního příkazu nebo vládní autority. Za těchto okolností nepožadujeme od vás další souhlas, abychom mohli vaše údaje sdílet za těchto okolností, a budeme postupovat v souladu s právně závaznými požadavky, které jsou od nás vyžadovány.

8. Co se stane, když změníme majitele?

Může se stát, že rozšíříme nebo omezíme činnost, což může zahrnovat prodej a/ nebo převod kontroly nad částí nebo celou naší činností. Údaje poskytnuté uživateli budou v případě, že je to relevantní pro jakoukoli část našeho podnikání takto převedenou, přenášeny společně s touto částí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude moci v souladu s podmínkami této zásady ochrany osobních údajů používat údaje pro účely, pro které jsme je původně shromáždili..

V případě, že některý z vašich údajů bude předán tímto způsobem, nebudete předem kontaktováni a informováni o změnách.

9. Jakým způsobem můžete kontrolovat svá data?

Při odesílání informací prostřednictvím našeho webu vám mohou být poskytnuty možnosti, jak omezit naše použití vašich údajů. Naším cílem je poskytnout vám maximální kontrolu nad naším používáním vašich dat (včetně možnosti odhlásit se z webu, abychom vám mohli zasílat e-maily, což můžete udělat pomocí odkazů uvedených v našich e-mailech).

Můžete také chtít zaregistrovat jednu nebo více preferenčních služeb působících ve Velké Británii: Telefonní předvolební služba („TPS“), firemní telefonní předvolená služba („CTPS“) a poštovní předvolební služba („ MPS “). To vám může pomoci zabránit přijímání nevyžádaného marketingu. Mějte však na paměti, že tyto služby vám nebrání v přijímání marketingových komunikací, s nimiž jste souhlasili.

10. Vaše právo na odvolání souhlasu a vaše právo na odstranění informací poté, co jste je poskytli

K určitým oblastem našeho webu můžete přistupovat bez poskytnutí jakýchkoli údajů. Chcete-li však používat všechny funkce a funkce dostupné na našem webu, může se od vás vyžadovat, abyste předložili nebo povolili shromažďování určitých údajů.

Používání cookies můžete omezit v internetovém prohlížeči. Více informací viz sekce 12.

Svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů, jak je uvedeno v sekci 5, můžete kdykoli odvolat tím, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v sekci 15 a vaše data z našich systémů vymažeme. Berte na vědomí, že to může omezit naši schopnost poskytovat vám nejlepší možné produkty a služby.

11. Jak můžete přistupovat ke svým datům??

Máte zákonné právo požádat o kopii všech vašich osobních údajů, které máme v držení (pokud jsou tyto údaje uchovávány). Pro více informací nás kontaktujte na adrese [email protected] nebo pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci 14.

12. Jaké cookies používáme a k čemu??

Naše stránky mohou umisťovat a přistupovat k určitým souborům cookie prvních stran ve vašem počítači nebo zařízení. Soubory cookie prvních stran jsou soubory, které jsme umístili přímo my, používané pouze námi. Cookies používáme pro usnadnění a zlepšení vašich zkušeností s naším webem a pro poskytování a zlepšování našich produktů a služeb. Tyto cookies jsme pečlivě vybrali a podnikli jsme kroky, abychom zajistili, že vaše soukromí bude vždy chráněno a respektováno.

Používáním našeho webu můžete také dostávat určité cookies třetích stran do vašeho počítače nebo zařízení. Cookies třetích stran jsou ty, které umísťují webové stránky, služby nebo strany jiné než my. Cookies třetích stran používáme na našich stránkách pro reklamní služby a ke zlepšení kvality našich služeb. Tyto cookies nejsou nedílnou součástí fungování našich stránek.

Všechny cookies používané na našich stránkách jsou používány v souladu s platnými anglickými a evropskými zákony o cookies.

Před umístěním cookies do vašeho počítače nebo zařízení se vám zobrazí lišta se zprávou vyžadující váš souhlas s nastavením těchto cookies. Tím, že udělíte souhlas s umístěním cookies, nám umožníte poskytovat vám nejlepší možné zkušenosti a služby. Pokud si to přejete, můžete nesouhlasit s umístěním cookies; některé funkce našeho webu však potom nemusí zcela fungovat.

Některé funkce našeho webu závisí na fungování cookies. Zákon o souborech cookie ve Velké Británii a EU považuje tyto soubory cookie za „nezbytně nutné“. Váš souhlas nebude vyžadován pro umístění těchto cookies. Tyto soubory cookie můžete stále blokovat změnou nastavení internetového prohlížeče, ale mějte na paměti, že náš web nemusí v tomto případě fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Věnovali jsme velkou péči tomu, abychom zajistili, že vaše soukromí nebude ohroženo jejich povolením.

Náš web využívá analytické služby poskytované Google Analytics a Hotjar. Analýza webových stránek odkazuje na sadu nástrojů používaných ke shromažďování a analýze statistik jejich využití, což nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak lidé používají náš web. To nám zase umožňuje vylepšovat naše stránky a produkty a služby nabízené prostřednictvím tohoto webu. Nemusíte nám dovolit používat tyto cookies, jak je podrobně popsáno níže, přestože jejich použití nepředstavuje žádné riziko pro vaše soukromí nebo vaše bezpečné používání našich stránek. Umožňuje nám však neustále zlepšovat naše stránky a vytvářet tak pro vás užitečnější obsah.

Analytické služby, které náš web používá, používají k shromažďování požadovaných informací soubory cookie.

Můžete se rozhodnout povolit nebo zakázat cookies ve vašem internetovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů vám také umožňuje zvolit, zda chcete deaktivovat všechny soubory cookie nebo pouze soubory cookie třetích stran. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů přijímá cookies, ale to lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy v internetovém prohlížeči nebo v dokumentaci dodané se zařízením.

Soubory cookie můžete kdykoli smazat, můžete však ztratit jakékoli informace, které vám umožní přístup k našemu webu rychleji a efektivněji, mimo jiné včetně přihlašovacích a personalizačních nastavení.

Doporučujeme, abyste svůj internetový prohlížeč a operační systém udržovali v aktuálním stavu a konzultovali pomoc a pokyny poskytnuté vývojářem internetového prohlížeče a výrobcem vašeho počítače nebo zařízení, pokud si nejste jisti úpravou nastavení ochrany osobních údajů.

Naše stránka obsahuje sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou reprezentovány logem Facebook nebo textem „Social Plug-in by Facebook“ nebo „Facebook Social Plugin“. Podrobný popis pluginů Facebooku a jejich vzhledu naleznete na adrese http://developers.facebook.com/plugins. Výsledkem je, že když navštívíte stránku našeho webu, která obsahuje plugin tohoto typu, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serveru Facebook. Facebook odešle obsah pluginu do vašeho prohlížeče a poté je začleněn do We Meditate. Po integraci pluginu je Facebook upozorněn, že váš prohlížeč vstoupil na stránku We Meditate Facebook, i když nejste uživatelem Facebooku nebo nejste přihlášeni ke svému účtu Facebook. Tato data (včetně vaší IP adresy) jsou poté přenesena přímo z vašeho prohlížeče na server Facebook v USA a uložena. Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook přidělit vaši návštěvu We Meditate přímo na váš Facebook účet.

Jakákoli sociální interakce, například označení stránky jako „To se mi líbí“ nebo zanechání komentáře nebo jakákoli interakce s pluginy, je také přenesena přímo na server Facebooku v USA, kde je uložena. Informace jsou viditelné pro vaše přátele na Facebooku.

Facebook má právo tyto informace použít pro marketingové účely a tyto informace používá k přizpůsobení svého vzhledu a obsahu vašim konkrétním požadavkům. Facebook vytváří profily týkající se použití, zájmů a vztahů, např. analyzuje, jak používáte náš web, a odpovídajícím způsobem zobrazuje reklamy, informuje ostatní uživatele Facebooku o vaší interakci s naším webem a poskytuje další související služby s používáním Facebooku. Chcete-li zabránit tomu, aby Facebook zveřejňoval data prostřednictvím webu na váš účet Facebook, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z Facebooku. Další informace o procesu sběru dat na Facebooku, vašich právech a nastavení ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku.

13. Shrnutí vašich práv v rámci GDPR.

 • právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které máme, jejich smazání nebo úpravu;
 • právo podat stížnost dozorčímu orgánu;
 • být informováni o tom, jaké zpracování údajů probíhá;
 • právo omezit zpracování;
 • právo na přenositelnost dat;
 • nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů;
 • práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování;

Chcete-li vymáhat některá z výše uvedených práv nebo máte-li jakékoli další dotazy týkající se našich stránek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v sekci 14 níže.

14. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich stránek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese [email protected], telefonicky na +442083632711 nebo poštou na adrese 14 ESSEX ROAD, ENFIELD, EN2 6TZ, UK. Ujistěte se, že je váš dotaz jasný, zejména pokud se jedná o žádost o informace o údajích, které o vás máme.

15. Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme občas změnit, protože to bude nezbytné, nebo proto, že to vyžaduje zákon. Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na našich stránkách a budeme je považovat za přijaté při prvním použití našeho webu po nastalých změnách. Doporučujeme vám tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste byli neustále v obraze.