Hudba k meditaci | We Meditate

Hudba k meditaci

Užijte si námi vybranou kolekci meditační hudby, kterou jsme vytvořili, abychom vám pomohli odpojit se od vašeho okolí, a vy jste mohli dosáhnout stavu skutečného vnitřního míru.

Vyberte si nástroj

Seznam skladeb
03:43
Shlokas | Mooladhara
03:40
Shlokas | Swadishtan
03:47
Shlokas | Nabhi
02:24
Shlokas | Void
03:59
Shlokas | Jagadamba
02:27
Shlokas | Shiva
04:10
Shlokas | Vishuddhi
02:17
Shlokas | Agya
05:25
Shlokas | Sahasrara
03:07
Jaijaivanti
03:32
Shyam Kalyan
03:16
Malkauns
Seznam skladeb
24:50
Sitar | Raag Yaman
04:19
Setar Dashti
10:41
Sitar | Raag Bhairavi
19:46
Santoor | Ambient
22:01
Persian Vibes | Rast-Panjgah Story
03:04
Persian Vibes | Segah Avaz
Seznam skladeb
03:24
Bageshri
04:38
Abhogi
11:03
Flute | Soothing vibes
18:25
Flute | Raag Durga p.2
03:20
Flute | Raag Durga
03:34
Flute | Raag Lalit
Seznam skladeb
03:43
Shlokas | Mooladhara
03:40
Shlokas | Swadishtan
03:47
Shlokas | Nabhi
02:24
Shlokas | Void
03:59
Shlokas | Jagadamba
02:27
Shlokas | Shiva
04:10
Shlokas | Vishuddhi
02:17
Shlokas | Agya
05:25
Shlokas | Sahasrara
24:50
Sitar | Raag Yaman

Objevení hudby: Zdroj

Podívejte se, jak skromný farmář ztracený v čase stojí na obrovské siluetě hor a mraků. Při sklizni slyšel dutým bambusem tanec větru, kterak vytváří melodie prostřednictvím vánku z údolí. Ve své zvědavosti si vytvořil bambus, který může udělat totéž. Nyní nosí ve svých rukou první bambusovou flétnu. Od koho se naučí módní melodie? Odkud začne svou cestu k hudbě?

Pozorujme ho na jeho cestě. Sledujme ho, jak naslouchá volání ptáků, prochází se po březích řeky, pozoruje jazyk větru, nasává melodii země.

Hudba zrozená z vnitřní touhy po vyjádření odráží jemné vlastnosti přírody a světa kolem nás. A právě díky této vnitřní touze proudí inspirace. Když byl nalezen poklad melodie, žízeň lidstva jej musela sledovat. Postavit se na vrcholky hor. Zastavit se a poslouchat. "Co to vlastně na světě je, to Velké a Skvělé, to věčně krásné, které naplňuje i vítr potěšením, které činí život celým?"

To je ta otázka, cesta vnitřního objevu, která začala hudebním klenotem. A když lidé slyšeli volání ptáků a viděli barvy ročních období, byla tím jejich pozornost inspirována a znovu se obrátila k přírodě. Persie se obrátila ke Slavíkovi, Indie k Pávovi, Čína se obrátila k Fénixovi, domorodá Amerika k bratru Vlku, aby tak všichni navrátili pozornost lidstva zpět k tomu, co je krásné. A s těmito notami, touto hudební osnovou utkanou ze světa kolem sebe, vytvářejí lidé hudbu. Vytvářejí ji tím, že přimějí svá srdce, aby znovu zářila. A když zemědělec hraje na svou flétnu, žasne, přesto říká se vší jistotou bez jakékoliv pochyby: „Dokážu tvořit, přesto vím, že zdroj je větší, než jsem já. Pokud dokážeme tvořit, jak ohromný musí být smysl našeho žití. “

Podobně jsou větry hudby věčně spojeny s meditačním mořem, kde lidé sledují světlo svého pravého Já, to je radost, pokora, to je jezero klidu. Jak mohla taková síla spočinout v putující mysli a přimět lidské bytosti vidět za jejich lidské oči? Je to proto, že hudba je navždy učitelem našich uší, našich srdcí a našeho bytí. Její hlas je jako otec a matka a my jsme jejich děti.

Všechny výrazy v přírodě opravdu představují jemné prvotní vlastnosti vesmíru. Hudba jako jejich loď je skutečně klíčem k odemčení těchto věčných kvalit v nás.

Kvalita hudebních nástrojů

Stalo se to takto: Farmář byl inspirován větrem, a tak se zrodila flétna. V Persii jemná píseň padajícího deště přinesla santúr. V Číně byl guqin sestrojen tak, aby vyjádřil, jak se horská bystřina setkává s hlínou z hor.

Když byla touha vyjádřit se pravdivá, byly nástroje starého světa vytvořeny tak, aby odrážely přírodu a s ní i věčné vlastnosti, které trvají. Čistota vody, jemná síla větru, očistný oheň. Každá z oněch nesmrtelných vlastností může prostřednictvím těchto nástrojů navždy žít v hudbě. A dokonce i výroba nástrojů píše poselství pro lidstvo. Tomu stejně jako nástroji vyrobenému k tvoření, leží v srdci všech pět prvků, které tento svět činí krásným. Všechny vlastnosti, veškerý potenciál a veškerá pravda jsou uvnitř. Pak můžeme i my být nástroji, které vyjadřují stejné vlastnosti lásky a radosti a přinášejí barvu všemu kolem nás.

To totiž právě každý hudební nástroj dělá a zvuky, které nás uklidňují, které jsou jím vytvořeny, nám je připomínají. Slyšíme sladkost ve flétně, a když ji slyšíme, naše pravé Já - naše existence - je inspirováno, aby se stalo sladkou osobností. V santuru je naše pravé Já inspirováno k tomu, aby bylo podobné oceánu strun - klidné, pokojné a spokojené. Všechny tyto nástroje, jejich struktura a jejich božské zvuky tu jsou proto, aby nám vštípily touhu stát se nástrojem v našem vlastním životě. Hudba inspiruje, hudba dává. Přesto je to pouze začátek její práce v lidských bytostech.

Hudba a její vztah k našemu jemnému systému

Hudba v nás pracuje. Tím její kvality proniknou do našich srdcí a bytostí, i když si neuvědomujeme jak. Je to neustále dávající síla, která se snaží inspirovat naše srdce a duše, aby cítily, slyšely a aby viděly a rozdávaly.

Z historie můžeme pozorovat, jak lidé používali hudbu k působení na svůj jemný systém. Například co se činů týče, bubnování dodávalo dávným armádám sílu se zvednout. Hudba lidem poskytuje odvahu a sílu překonávat se. V oblasti citů dává píšícímu básníkovi nápady a vybarvuje jejich emoce. Dá vám přítele, kterému se můžete svěřit, poskytuje přístřeší. Můžeme dokonce cítit a prožívat tyto často jemné částice hudby v našem moderním každodenním životě. Ať už chceme poslouchat tuto hudbu, aby nám pomohla projít dnem nebo když si uvědomíme, že jsme jí pohlceni, jedná se vždy o vyjádření na pravé a levé straně, na něž může hudba působit.

Existuje však skryté centrum, kterého lze dosáhnout. Stejně jako v meditaci existuje skrytý střední kanál našeho bytí, který je tu připravený k tomu, abychom z něj čerpali. V tomto prostoru hudba nabývá kvality, která může upoutat naši pozornost k centru a více nás spojit s naším pravým Já. Když hudebník, který v naprostém spojení s hudbou umožňuje, aby čistá kreativita proudila bez přemýšlení nebo připoutání, pak se hudba odehrává v tomto středu. a veškerou krásu této hudby pak může posluchač plně zažít v meditaci.

Znovu si připomeňme, co to znamená poslouchat prostřednictvím meditace. Nechat čistou pozornost upadnout do nádherné atmosféry vytvořené hudebníkem. Můžeme být svědky toho, jak hudba vstoupí a tančí na jemném systému. Jak tato hudba, jako odraz větší jemné hudby, odemkne oceán klidu v naší bytosti. To je potenciál, který hudba centra přináší. Odkrývá vlastnosti a radost našeho skutečného bytí.

Indické klasické rágy a jejich kvality

Ve skutečnosti je indická klasická hudba ztělesněním praktikování hudby centra, hudby spontánnosti. V něm se napojujeme na oceán, který je zdrojem veškeré inspirace. Student se učí tvořit barvy a atmosféry ve větru. Učí se noty jednu za druhou, zhmotňují se a stávají se mu blízkými jako dobrý přítel. Z not se objevují určité kombinace. Tím se rodí melodie i hlavní linie.

Z těchto různých melodií pochází osobnost a jedinečnost v hudbě. Tyto jedinečné barvy melodie se nazývají rága. Jsou příkladem konkrétní osobnosti a přítomnosti hudby. A přítomnost, kterou ztělesňují rágy- jejich pohyb, je poetický popis vycházejícího slunce ročního období, deště a prachu, soumraku. Cestují do velké dálky, aby popsaly vnitřní vlastnosti ohně, vody a země. A ještě více mohou překročit všechny hranice mysli a začít popisovat oblast principů celého tohoto stvoření.

Tímto způsobem je každá rága reprezentací vnitřních kvalit našeho jemného systému. Při meditaci, když nasloucháme této hudbě, noty rezonují s nervovou soustavou a jemně opravují naše centra. Všimnete si, jak každá rága rezonuje jinak. Pro každého s sebou nese jeho vlastní osobnost. Každá se zaměřuje na specifické aspekty naší jemné bytosti. Přítomnost rágy Yaman uzdravuje tvůrčí činnost a dává nám znalost čakry Svádhišthány. S elegancí rágy Džaidžaivanti se naše čakra Višudhi stává sladkou. Majestát rágy Bhairava probouzí odpoutanou povahu našeho Ducha. Všechny tyto vlastnosti se v nás probouzejí a rozvíjejí, když meditujeme na tuto hudbu. To je to, co je třeba objevit a cesta, po které se vydat. A tuto cestu je možné uskutečnit pouze ve svém nitru s otevřeností vůči hudbě. Meditujte nad rágou v bezmyšlenkovém stavu a sledujte jako svědek onen pohyb ve svém nitru.

Student se učí noty a pravidla rágy dokud je nepozná z hloubi svého nitra. Poté svoboda přichází stejně, jako získáváme svobodu, abychom se stali zajedno se slovy a pravidly jazyka. Jazykem hudby lze pak hovořit s jedinečností a osobností umělce. Takto je možno hrát jednu rágu mnohokrát bez omezení a přitom si zachovat čerstvost a novost.

Například posloucháte rágu Durga, kterou na různé nástroje hrají různí lidé, ale pokaždé, když se hraje, její směr a prezentace se změní. Tato vystoupení zůstávají jedinečná nikoliv změnou not nebo pravidel. Děje se tak vyjádřením zvláštních not, kde pravidla jsou jako směr řeky. Zdroj je stejný, ale směr, tempo a cesta se mohou lišit. Najednou se z toho, co bylo kdysi pouhým popisem not, stává hudební poezie, která této hudbě dává nekonečnou kvalitu. A student i pán v objetí spontánnosti jsou svědky tohoto vývoje a přinášejí radost z těchto cest, které se opakují znovu a znovu.

Ze stanovených not a pravidel jsme probudili to nejlepší. Nekonečné v konečném. Stejně jako se naše konečné já může rozvinout prostřednictvím meditace, aby se stalo nekonečnými vlastnostmi našeho pravého bytí. Toto je umění a věčná cesta rágy. Tyto rágy se objevily a byly absorbovány právě v meditaci a také vnitřní reflexí. Díky tomuto posvátnému kořeni se také posluchač může ponořit hluboko do takového stavu. A s tímto stavem přichází úplné sjednocení s přítomností, sjednocení s hudbou, sjednocení s oceánem našeho Ducha. To je čistá Radost, to je čistá Pravda, to je čisté Bytí.