Sahadža jóga

Co to je Sahadža jóga?

Sahadža jóga je metoda meditace, která umožňuje člověku překročit jeho duševní, emoční a fyzickou aktivitu a zažít své skutečné já, které leží uvnitř. V jazyce sanskrt znamená Sahadža „vrozený“ („Saha“ je „s“, „dža“ je „narozený“) a jóga znamená spojení. Toto slovní spojení se proto překládá jako „spojení, se kterým se člověk narodí“.

Toto spojení existuje mezi vaším pravým já a všeprostupující silou, která prostupuje všemi prvky života. Toho je dosaženo probuzením spící energie zvané „Kundaliní“, která je uložena v každé lidské bytosti. Proces probuzení je známý jako „seberealizace“. Jakmile se Kundaliní probudí, jedinec je schopen zažít blažený stav „bezmyšlenkového vědomí“, kdy mysl mlčí a jedinec se stane svědkem přítomného okamžiku.

Jak se Sahadža jóga liší od jiných typů meditace?

Metoda Sahadža jógy je zcela ojedinělá, protože díky zážitku s probuzením Kundaliní je proces přechodu do bezmyšlenkového vědomí zcela spontánní a nevyžaduje žádnou mentální kontrolu. Je to mimořádná životní zkušenost, která nás vede mimo mysl a umožňuje nám vyvinout větší uvědomění sebe sama a světa kolem nás, osvobozeném od omezení našeho mentálního vnímání.

Právě tento stav bezmyšlenkového vědomí dosaženého pomocí Sahadža jógy ho odlišuje od ostatních typů meditace. Je to přetvářející stav, který mění naši celkovou životní zkušenost tím, že přirozeně zvyšuje naši schopnost cítit radost a mír uvnitř. Účinky skutečné meditace jsou proto dlouhodobé a při pravidelné praxi se zvyšují.
Další definující charakteristikou Sahadža jógy je to, že vás zmocňuje k tomu, abyste se stali pánem svého vlastního osobního růstu, abyste byli v kontaktu se svými nejlepšími vlastnostmi, a poskytuje vám nástroje k překonání všech překážek v životě. Neexistují zde žádné úrovně, kvalifikace ani hierarchie. Všichni jednotlivci, kteří vedou meditační kurzy - online nebo osobně - to dělají zcela dobrovolně, protože se chtějí podělit o své zkušenosti. Znalosti a zkušenosti meditace Sahadža jógy jsou vždy a bezpodmínečně stoprocentně zdarma.

Jaký je původ Sahadža jógy?

Sahadža jógu založila v roce 1970 Šrí Mátadží Nirmala Déví, narozená jako Nirmala Šrívastava v indické Čhindváře. Důkladným a přesným pozorováním lidstva od útlého věku viděla, že všichni lidé něco od narození hledají, ale většinou nevědí co. Odhodlaná najít způsob, aby lidé zažili skutečný mír uvnitř a naplnili tak svoje hledání, vyvinula jedinečnou metodu meditace.

Když Šrí Mátadží viděla ohromný účinek této metody na několik jednotlivců kolem ní, strávila zbytek svého života cestováním po světě, aby se podělila o zážitek seberealizace, který změní život. Její přednášky a kurzy byly vždy zcela zdarma a trvala na tom, že člověk nemůže platit za něco, co je jeho vrozené lidské právo. Kurzy Sahadža jógy lze nyní nalézt v 80 zemích po celém světě, z nichž mají zcela zdarma prospěch stovky tisíc lidí.

“Jakmile se narodíte jako člověk, máte právo sjednotit se s Bohem." To proto lidé hledají. Nějak si jsou tohoto práva vědomi. To je živý evoluční proces. Nemusíte platit, nemusíte plánovat, nemusíte tvrdě pracovat. Získáte to, protože je to vaše vlastní právo. ”

Šrí Mátadží Nirmala Déví

Jaké jsou přínosy a výhody Sahadža jógy?

Meditace Sahadža jógy pracuje přímo na centrálním nervovém systému, který řídí veškerou naši mentální, fyzickou a emoční aktivitu. Proto má potenciál dramaticky zlepšit naši pohodu ve všech těchto oblastech tím, že jde přímo ke zdroji jakéhokoli problému. Okamžité účinky stoupání Kundaliní a bezmyšlenkového vědomí lze pociťovat jako jemné uvolnění z naší mysli a spontánní stav blaženosti, protože člověk je jen svědkem a užívá si přítomného okamžiku. Účinky dosažení tohoto stavu však přesahují těch několik neuvěřitelných okamžiků blaženosti.

Když Kundaliní stoupá, odstraní napětí vyskytující se v našem centrálním nervovém systému, které způsobují negativní mentální, emoční nebo fyzické pocity, a uvede náš systém do rovnováhy. Proto jsme bez soustředěného úsilí zbaveni stresu, tíhy nebo bolesti, které snad pociťujeme.

Z dlouhodobého hlediska se při pravidelné meditační praxi tato zkušenost zesiluje, protože když se pravidelně čistí centrální nervový systém, stává se odolnější vůči nerovnováze. Takto se vyvíjíme v soustředěnější, spokojenější a více milující osobu a stále více se přibližujeme ke svojí vlastní podstatě.

Kdo může mít prospěch ze Sahadža jógy?

Výhody Sahadža jógy může zažít naprosto kdokoli! Nezáleží na pohlaví, věku, národnosti, etnicitě, náboženství, bohatství ani původu. Ani nemusíte mít žádné předchozí zkušenosti s meditací. Každá lidská bytost se rodí stejná se stejným potenciálem, který leží uvnitř, ve formě své energie Kundaliní. Každý má tedy schopnost získat svou seberealizaci a zažít své skutečné já prostřednictvím spojení s všeprostupující silou vesmíru.

Stovky tisíc lidí zažily blažený stav bezmyšlenkového vědomí v kurzech Sahadža jógy po celém světě, které byly nabízeny s velkým úspěchem také ve školách, věznicích, sirotčincích a uprchlických táborech. Vše, co je potřeba, je otevřená mysl a touha objevit pravdu o sobě.

Kde a kdy mohu praktikovat meditaci Sahadža jógy?

Doslova kdekoli a kdykoli! K meditaci Sahadža jógy není potřeba žádné vybavení ani speciální prostředí. Důležité je pouze to, abyste se pohodlně usadili na zemi nebo na židli. Když meditujete doma, pomůže vám, pokud máte vyhrazený prostor bez rozptylování, kde si můžete udělat nějaký čas pro sebe. Mnoho lidí zjistilo, že meditace v přírodě má mimořádně uklidňující účinek, takže můžete také zkusit sedět na zahradě nebo si najít klidné místo v místním parku, když jste venku.

Meditaci lze praktikovat každou hodinu, kdykoli budete mít chuť se znovu dostat do spojení. Dokonce i odsednout si od pracovního stolu na několik minut v práci a obnovit pozornost může být obrovským podnětem během dne! Doporučujeme vyzkoušet meditaci po dobu 5-10 minut ráno, než se začnete soustřeďovat na denní aktivity, a 5-10 minut večer před spaním, abyste se oddělili od denních událostí. Díky našim online meditacím s průvodcem je snadné připojit se, ať jste kdekoli, podle toho, na jak dlouho máte volno.

Meditační kurzy jsou také skvělým způsobem, jak prohloubit svoje zkušenosti, protože kolektivní pozornost a touha jít do bezmyšlenkovitého vědomí má obrovský dopad na váš vlastní stav. Kurzy Sahadža jógy jsou široce dostupné v 80 zemích po celém světě a vždy zcela zdarma.